Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı                                       :Prof. Dr. Cengiz GÜLER

Bölüm Başkanı Yardımcısı                     :Prof.Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU

Bölüm Başkanı Yardımcısı                     :Doç.Dr. Nevzat ÇAKICIER

 Bölüm Sekreteri                                     :Fatih SERTKAYA

Puan Türü                                               : Sayısal

Eğitim Dili                                               : Türkçe

İngilizce Hazırlık Sınıfı                            : İsteğe Bağlı

Eğitim süresi                                           : 4 Yıl / 8 Yarıyıl

Eğitim                                                     : Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

Kontenjan                                               :  15

Lisans Öğrensi Sayısı                                :

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı                      :

Doktora Öğrenci Sayısı                              :

 

BÖLÜM HAKKINDA

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU), Düzce Orman Fakültesine bağlı olarak kurulmuş, 1995-1996 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulması ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesine dahil olmuştur. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü orman ürünleri sanayi sektörünün yoğun olduğu Batı Karadeniz Bölgesinde İstanbul ile Ankara’nın tam ortasında yer almaktadır.

Orman Endüstri Mühendisliği Lisans programında orman ürünlerini işleyerek ara ürün ya da son ürüne dönüştüren işletmelerde, ağacın dikili halde kesim işleminden itibaren değişik endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi ve bu ürünlerin pazarlanması aşamalarına kadar geçen süreçte üretim ve satış gibi birçok birimde görev alabilecek teknik ve yönetsel bilgi donanımına sahip mühendis yetiştirilmektedir.

Orman Endüstri Mühendisliği Lisans programı, teorik bilgi birikiminin yanında hedef düşünce, çözüm odaklı üretken bireylerin yetiştirilmesine önem vermektedir. Bu çerçevede odun mekaniği ve teknolojisi, orman biyolojisi ve odun koruma teknolojisi, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi ve orman endüstri makinaları ve işletme alanlarında zorunlu ve isteğe bağlı bölüm, fakülte veya rektörlüğe bağlı seçmeli dersleri alarak öğrencilerimize çok farklı disiplinlerarası donanım ve zenginlik katmaktadır.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu bölümde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın etkinlikleri 5 Profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim üyesi ve elemanı ile yürütülmektedir

Anabilim Dalları

  • Odun Mekaniği ve Teknolojisi
  • Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi
  • Orman Endüstri Makinaları ve İşletme
  • Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

 

ÇİFT ANADAL VE YAN ANA DAL İMKANI

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yandal ve Çift Anadal yapabilmektedirler. Ayrıca Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencileri Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yandal ve Çift Anadal yapabilmektedir. Ayrıca bölümümüz, Fen Bilimleri Enstitüsü disiplinler arası bölümlerinden olan kompozit malzemeler anabilim dalına katkıda bulunmakta ve öğrencilerimiz burada yüksek lisans ve doktora yapabilmektedir.

 

İSİHDAM OLANAKLARI

Orman Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Orman Endüstri Mühendisleri; Çevre ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TSE gibi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ancak Orman Endüstri Mühendislerinin asıl iş sahalarını TUİK verilerine göre yaklaşık 13 milyar TL’lik üretim değeri ve yaklaşık 60000 personel istihdamı dikkate alındığında özel sektör oluşturmaktadır. Özellikle çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren Kereste, kaplama, kontrplak, odun esaslı kompozit ürünler, kağıt  gibi daha çok ara ürün üreten, kuruluşlarda üretim mühendisliğinden, pazarlama satış ve fabrika müdürlüklerine kadar değişik birimlerde görev almaktadırlar.

ODA ÜYELİĞİ VE İMZA YETKİSİ

Orman Endüstri Mühendisleri, Orman Mühendisleri Odasına üye olabilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan uluslararası bir belge olan ISCO-08’de 2132.22 mesleki sınıflandırma kodu ile Orman Endüstri Mühendisliği meslek sınıflandırmasında yer almıştır. 5531 sayılı kanun ile kanunda belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Orman Endüstri Mühendisliği mezunlarına imza yetkisi tanınmıştır.

 

 MİSYONUMUZ

  • Çözüm odaklı üretken ve proaktif Orman Endüstri Mühendisi
  • Eğitim ve öğretimde gelişmelere duyarlı,
  • Ulusal ve uluslar arası düzeyde teknoloji geliştirmeleri takip etmek, etkinliklere katılmak ve katkıda bulunmak.
  • Orman ürünleri sanayi sektörünün rekabette güçlü olması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.

 

VİZYONUMUZ

  • Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile ülkemizin ve orman ürünleri sanayi sektörünün ulusal ve uluslar arası düzeyde lider ve güçlü konuma gelmesini sağlamak,
  • Ülkemizde eğitim-öğretim alanında konusunda aktif ve paylaşımcı bölüm olmak.

 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Planına ve Temel Alan Yeterlilikleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=2&bot=2

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=2&bot=2

 

Çizelge 1. Öğretim elemanlarının ilgili anabilim dallarına dağılımları (Aralık 2017)

 

Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

      

     

  

Prof. Dr. Cengiz GÜLER

Prof. Dr. Süleyman KORKUT

Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI

     
                   
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN  Prof.Dr. Nurgül TANKUT  

 

 

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı

      

 

 

  

 

Prof. Dr Cihat TAŞÇIOĞLU

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Arş.Gör. Dr. Çağlar AKÇAY
     
                   
     

 

 

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı

      

  

   

Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT

Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER

Doç. Dr. Tarık GEDİK

     
                   
Arş.Gör. Muhammet ÇİL  

 

 

Orman Ürünleri Kimyası ve  Teknolojisi Anabilim Dalı

      

  

  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZDEMİR

Doç. Dr.  Ayhan TOZLUOĞLU