Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Osman UZUN

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr.Öğr.Üyesi Pınar GİRTİ GÜLTEKİN

Bölüm Sekreteri: Barış ALTINDAĞ

 

Kontenjan                          : 50

Puan türü                          : Sayısal

Eğitim dili                          : Türkçe

Hazırlık                              : İsteğe Bağlı

Yerleşke                            : Konuralp Yerleşkesi

Eğitim süresi                      : 4 Yıl

Yüksek lisans/Doktora         : +/+

 

Bölüm Tarihçesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU) Orman Fakültesi bünyesinde kurulan üç bölümden biri olup akademik ve fiziksel alt yapısını oluşturduktan sonra 1994 yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2013 İtibariyle Orman Fakültesinde dört bölüm yer almaktadır.

Yüksek lisans programı 1997-1998 yılında AİBÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretime başlamış ve 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Düzce Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Bölümümüzde doktora eğitimi 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlamış ve halen devam etmektedir.

2019-2020 öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle 323 Lisans öğrencisi, 57 Yüksek Lisans öğrencisi, 20 Doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Tablo 1. 2019-2020 Güz Yarıyılı İtibariyle Lisansüstü Öğrenci Sayıları

 

Ders Aşaması

Tez Aşaması

Toplam

Yüksek Lisans

30

27

57

Doktora

9

11

20

Toplam

39

38

77

 

Bölümümüz 2019 yılı itibariyle 11 öğretim üyesi (3 Profesör, 5  Doçent,  3 Dr.Öğr.Üyesi) ve 7 araştırma görevlisi ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü en az 240 AKTS (60 AKTS Seçmeli) ile tamamlanmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri 20 iş günü Fidanlık Stajı + 20 iş günü Ofis Stajı olmak üzere 40 iş günü yapmak zorundadır.

 Bölüm öğretim planına buradan ulaşılabilir.

 

 

 

 

2.Misyon, Vizyon ve Hedefler

 

2.1.                 Lisans Eğitimi Misyon, Vizyon ve Hedefler

2.1.1.          Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Eğitimi Misyonu

 

Bölümümüzün misyonu, doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

2.1.2.          Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Eğitimi Vizyonu

 

Bölümümüzün vizyonu, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

2.1.3.          Lisans Eğitimi Stratejik Amaç ve Hedefler

 

Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmektir.

2.2.                 Lisansüstü Eğitimi Misyon, Vizyon ve Hedefler

 

2.2.1.          Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisansüstü Eğitimi Misyonu

 

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programı, başta insan olmak üzere canlı yaşam kaynağına ait çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarımını hedefleyen, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanması veya planlanması işlevlerini akılcı, çağdaş, bilim ve teknik ile sanatsal seviyede donanımlı bilgiyle teknolojinin tüm olanaklarını kullanmasını bilerek öğreten, araştıran-sorgulayan-üreten peyzaj mimarları ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

  50. YIL KİTABI indir

 

 

Peyzaj Planlama Anabilim Dalı

                  

              

               

Prof.Dr. Osman UZUN

Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ

Doç.Dr. Pınar GİRTİ GÜLTEKİN

     
                            
Arş.Gör Berfin ŞENİK    

 

 

Peyzaj Tasarımı Anabilim Dalı

                  

              

               

Dr.Öğr.Üyesi Pınar KÖYLÜ

Doç.Dr. Mehmet Kıvanç AK

 
     

 

 

Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı

                  

     

              

Prof.Dr. Zeki DEMİR

Doç.Dr. Özgür YERLİ

Doç.Dr. Elif Lütfiye KUTAY KARAÇOR

     

 

 

Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı

                  

          

            

Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Doç.Dr. Engin EROĞLU

Dr.Öğr.Üyes Serir UZUN

     
                              
Arş.Gör Sertaç KAYA  Arş. Gör. Nermin BAŞARAN  Arş. Gör. Melek YILMAZ KAYA