Orman Fakültesi

İş Akış Şemaları

MUTEMETLİK

5_3_1_ Yurt içi Geçici Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_2_ Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_3_Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5_3_4_ Telefon Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_5_ Yabancı Dil Tazminatı İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_6_ Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_7_ Ek Ders Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_8_ Maaş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5_3_9_ Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 öncesi) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_10_ Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 Sonrası) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_11_ Emekli Keseneği (Ek Mahiyette) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_12_ Göreve Başlama İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_13_ SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_3_14_ SGK Çıkış İşlemi İş Akış Formu

5_3_15_ Görevden Ayrılma (İstifa) İşlemi İş Akış Formu

5_3_16_ Mal Bİldirimi İşlemi İş Akış Formu

5_3_17_ Ölüm Yardımı İşlemi İş Akış Süreci Formu

 

SATIN ALMA

5_4_1_ Doğrudan Temin (22-a) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_2_ Doğrudan temin (22-d) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 

TAŞINIR İŞLEMLERİ

5_4_3_ Taşınır Giriş ( satın Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_4_ Taşınır Giriş ( Devir Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_5_ Taşınır Giriş ( Bağış-Yardım Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_6_ Taşınır Çıkış ( Tüketim ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_7_ Taşınır Çıkış (Üç Aylık Dönem ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_8_ Taşınır Çıkış ( Devretme ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

5_4_9_ Taşınır Sayım ve Yılsonu İşlemleri İş Akış Süreci Formu

5_4_10_ Taşınır Çıkış ( Hurdaya Ayırma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 

PERSONEL İŞLERİ

İzin İşleri (Yıllık Mazeret) İş Akış Süreci Formu

2 İzin İşleri (Babalık, Refakatçi Evlilik, Yakının ölümü, sıhhi ) İş Akış Süreci Formu

3 İzin İşleri (Ücretsiz ) İş Akış Süreci Formu

5_2_18_ Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu

2547 Sayılı Kanunun 37_ Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

2547 Sayılı Kanunun 38_ Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

2547 sayılı Kanunun 39_ Madde kapsamında Dekanlık Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

2547 sayılı kanunun 39_ Madde kapsamında Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

2547 Sayılı kanunun 40_a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

2547 Sayılı Yasanın 40_d Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

Anablim Dalı Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Uzman Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu

Bilimsel Etkinliklere Katılma Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu 

Bölüm Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

Dekan Yardımcılığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

Fakülte Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Pasaport İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Tahsil Değerlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Üniversite Senatosuna Fakülteden Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

Doktora Öğretim Üyeliğine Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Doktora Öğretim Üyeliğine Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu

  

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Askerlik durum belgesi iş akış süreci formu

Burs İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemi İş Akış Süreci Formu

Ders Kaydı Yapamayan Öğrencilerin İş Akış Süreci Formu

Ders Muafiyet Talebi İş Akış Süreci Formu

Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci Formu

Kayıt Dondurma İş Akış Süreci Formu

Kayıt Silme ve Mezuniyet İş Akış Süreci Formu

Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci

Mazeret Sınav Dilekçesi ve İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Okutulacak Lisans Ders Dağılımı İşlemi İş Akış Süreci Formu

Öğrenci  Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci Formu

Öğrenci Yemek Bursu Talebi İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Sınav Notuna İtiraz İşlemi İş Akış Süreci Formu

Staj  İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Transkript Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci Formu

Yatay geçiş İşlemleri İş Akış Süreci Formu