İş Akış Şemaları

 

MUTEMETLİK

1-Yurt içi Geçici Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

2-Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

3-Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci Formu

4-Telefon Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

5-Yabancı Dil Tazminatı İşlemi İş Akış Süreci Formu

6-Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

7-Ek Ders Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

8- Maaş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

9-Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 öncesi) İşlemi İş Akış Süreci Formu

10-Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 Sonrası) İşlemi İş Akış Süreci Formu

11-Emekli Keseneği (Ek Mahiyette) İşlemi İş Akış Süreci Formu

12-Göreve Başlama İşlemi İş Akış Süreci Formu

13-SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemi İş Akış Süreci Formu

14-SGK Çıkış İşlemi İş Akış Formu

15-Görevden Ayrılma (İstifa) İşlemi İş Akış Formu

16-Mal Bİldirimi İşlemi İş Akış Formu

17-Ölüm Yardımı İşlemi İş Akış Süreci Formu

 

SATIN ALMA

18-Doğrudan Temin (22-a) İşlemi İş Akış Süreci Formu

19-Doğrudan temin (22-d) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 

TAŞINIR İŞLEMLERİ

20-Taşınır Giriş ( satın Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

21-Taşınır Giriş ( Devir Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

22-Taşınır Giriş ( Bağış-Yardım Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

23-Taşınır Çıkış ( Tüketim ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

24-Taşınır Çıkış (Üç Aylık Dönem ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

25-Taşınır Çıkış ( Devretme ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

26-Taşınır Sayım ve Yılsonu İşlemleri İş Akış Süreci Formu

27-Taşınır Çıkış ( Hurdaya Ayırma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

28-Askerlik durum belgesi iş akış süreci formu

29-Burs İşlemleri İş Akış Süreci Formu

30-Ders Açma ve Danışman Atama İş Akış Süreci Formu

31-Ders Ekleme-Çıkarma İşlemi İş Akış Süreci Formu

32-Ders Kaydı Yapamayan Öğrencilerin İş Akış Süreci Formu

33-Ders Muafiyet Talebi İş Akış Süreci Formu

34-Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci Formu

35-Kayıt Dondurma İş Akış Süreci Formu

36-Kayıt Silme ve Mezuniyet İş Akış Süreci Formu

37-Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci

38-Mazeret Sınav Dilekçesi ve İşlemleri İş Akış Süreci Formu

39-Okutulacak Lisans Ders Dağılımı İşlemi İş Akış Süreci Formu

40-Öğrenci  Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci Formu

41-Öğrenci Yemek Bursu Talebi İşlemleri İş Akış Süreci Formu

42-Sınav Notuna İtiraz İşlemi İş Akış Süreci Formu

43-Staj  İşlemleri İş Akış Süreci Formu

44-Transkript Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci Formu

45-Yatay geçiş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

 

PERSONEL İŞLERİ

46-2547 Sayılı Kanunun 37_ Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

47-2547 Sayılı Kanunun 38_ Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

48-2547 sayılı Kanunun 39_ Madde kapsamında Dekanlık Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

49-2547 sayılı kanunun 39_ Madde kapsamında Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu

50-2547 Sayılı kanunun 40_a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

51-2547 Sayılı Yasanın 40_d Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu

52-Anablim Dalı Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

53-Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu

54-Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu

55-Bilimsel Etkinliklere Katılma Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu 

56-Bölüm Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

57-Dekan Yardımcılığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu

58-Doktora Öğretim Üyeliğine Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu

59-Doktora Öğretim Üyeliğine Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu

60-Fakülte Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

61-Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

62-Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

63-Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu

64-İzin İşleri (Babalık, Refakatçi Evlilik, Yakının ölümü, sıhhi ) İş Akış Süreci Formu

65-İzin İşleri (Ücretsiz ) İş Akış Süreci Formu

66-İzin İşleri (Yıllık Mazeret) İş Akış Süreci Formu

67-Pasaport İşlemleri İş Akış Süreci Formu

68-Tahsil Değerlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu

69-Üniversite Senatosuna Fakülteden Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu