Orman Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz GÜLER (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Osman UZUN (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZKAN (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT (Üye)

Prof. Dr. Süleyman KORKUT (Üye)

Prof. Dr. Zeki DEMİR (Üye)

Doç. Dr. Engin EROĞLU (Üye)

Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK (Üye)