Bölüm Hakkında

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans programı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 30/06/2020 tarihli ve 39616 sayılı yazısı gereğince Orman Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (AİEM); Ham maddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması, projelendirilmesi, buna ilişkin üretimin planlanması ve kalite kontrolünün yapılmasında çalışacak mühendisler yetiştiren uygulamalı bir bölümdür.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi; Ahşap ya da ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen mühendis olarak  tanımlanmaktadır.

08.07.2006 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 5531 nolu kanun ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mezunlarına imza yetkisi tanınmıştır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları, ahşap ürünleri sanayi alanlarında üretim ve planlama başta olmak üzere ürünlerin tasarım ve çizimlerini yapabilen, ahşap ürünleri ile ilgili alanda fizibilite raporu hazırlayabilen, fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş ahşap ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

İmza yetkisi olan bir mühendis olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında “Mühendis, Araştırmacı-Planlamacı Mühendis” olarak görev alabilmektedir. Ayrıca, alanlarında faaliyet gösteren kendi işyerlerini kurabilmekte ve özel sektördeki mühendislik büroları ve ticari organizasyonlarda da çalışabilmektedir.

Eğitim formasyonu alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin ilgili bölümlerinde “Teknik Öğretmen” olarak da görev yapabilmektedir.

Daha önceki yıllarda Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinden mezun olan öğrencilerin genel olarak istihdam edildikleri ve bundan sonra istihdam edilebilecekleri alanlar aşağıdaki şekilde listelenebilir;

 • Ar-Ge faaliyetleri mühendisi,
 • Teknik öğretmen,
 • Üst düzey sektörel planlayıcı, yönetici,
 • Mobilya tasarımı ve üretimi (ofis, ev, banyo, mutfak, park bahçe ve deniz araçları mobilyaları),
 • Kereste imalat sanayi ve ticaret şirketleri,
 • Ahşap parke ve lambri imalat sanayi,
 • İç dekorasyon şirketleri,
 • Ağaç tutkalları sanayi,
 • Ahşap doğrama sanayi,
 • Kaplama üretimi ve işleme sanayi,
 • Kontrplak, yonga levha ve lif levha imalat ve işleme sanayi,
 • Ahşap ev sanayi,,
 • Ahşap yapı elemanları imalat sanayi,
 • Tarihi ve kültürel ahşap eserlerin üretim ve restorasyonu,
 • Ahşap karavan imalatı,
 • Otomotiv ve uçak yan sanayi  (iç dekorasyon ve mobilya),
 • Ahşap yat ve gemi imalat sanayi,
 • Yapıştırıcılar için kimyasal tedarikçi, vernik, emprenye sektörü
 • Duvar, zemin, merdiven ve tavan elemanları,
 • Ağaç işleme tesisleri ve makine üreticisi,
 • Fizibilite raporları hazırlama, tesis kurma ve işletme,
 • Ahşap ürünleri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol işlemleri,
 • Danışmanlık sektörü,
 • Üniversiteler…

Ağaç malzemenin “Beşikten-Sonsuzluğa” kadar kullanımının gerekli olduğu gerçeği dikkate alınacak olursa, yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması, buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi, Ağaç işleri Endüstri Mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.