İdari Personel

Birimimizde atölye ve laboratuvarların bakım, onarım gibi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Tekniker Musa Onat (2130) görev yapmaktadır.