Misyon ve Vizyon

 

Misyon:

  • Çağın ihtiyaçlarına uygun, çok yönlü ve kapsamlı bilgi ve teknolojiyi geliştirebilen, eğitim ve öğretimde yeniliklere açık, ilmi, milli ve kültürel değerlerle donanmış, ahşap ve ahşap ürünleri endüstrisi alanında uygulama becerisi yüksek Ağaçişleri Endüstri Mühendisi yetiştirmek.
  • Ağaçişleri Endüstrisi Bilim alanında, çağdaş gelişmelere paralel olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul görebilen bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.
  • Ülkemizin Ağaçişleri ürünleri sanayi sektörünün uluslar arası rekabette güçlü olması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak,
  • Ağaçişleri Endüstri ürünlerini üretecek tesisleri planlayıp üretimi organize edebilen, ürünlerin pazarlanması faaliyetlerinde etkin rol alabilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, girişimci ve yönetici yetiştirmek.

Vizyon:

  • Ulusal ve uluslar arası ölçekte alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek alanında öncü ve rakipsiz olmak.
  • Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile ahşap ürünleri sanayi sektörünün ülkemiz ve dünyada lider ve güçlü konuma gelmesini sağlamak.
  • Kurumsal kültürü ve niteliği ile ülkemizde kendi alanında en iyi eğitim-öğretim veren mühendislik, bilimsel ve yönetimsel becerilerin kazandırılması sağlayan bölüm olmak.
  • Ülkemiz Ağaçişleri Sektörü’nün rekabet gücünü arttırmak ve bu sektörün dünya ile entegrasyonunu oluşturmaya yönelik katkı sağlamak.