Danışmanlar

Giriş yılına göre danışman listesi aşağıdaki gibidir:

Danışman Listesi
Teknoloji Fakültesi 2019 Yılı Girişli Öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Korkmaz
Orman Fakültesi 2020 Yılı Girişli Öğrenciler Doç. Dr. H. Hüseyin Ciritcioğlu 
Orman Fakültesi 2021 Yılı Girişli Öğrenciler Öğr. Gör Nurettin Ay
Orman Fakültesi 2022 Yılı Girişli Öğrenciler Dr. Öğr. ÜyesiSerkan Özdemir
Orman Fakültesi 2023 Yılı Girişli Öğrenciler Doç. Dr. Hüseyin Pelit