Yönetim

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI Bölüm Başkanı

 

   

 

     

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KORKMAZ

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Öğr. Gör. Dr. Serkan ÖZDEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Görev Alanları

Öğrenci İşleri

Dış İlişkiler

Akademik ve Kültürel Faaliyetler

Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevler

 

Görev Alanları

Atölye ve Laboratuvarlar

Ambar-Ayniyat

Döner Sermaye işlemleri

Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevler