Akademik Personel

 

 

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI

Bölüm Başkanı

(3260)

 

 

 

Doç. Dr. Hüseyin PELİT

(3261)

 

 

 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU

 

(3262)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KORKMAZ

Bölüm Başkan Yrd.

(3266)

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEMİR

Bölüm Başkan Yrd

(3263)

 

 

Öğr. Gör. Nurettin AY

(3264)

 

 Arş. Gör.  Elif Can Suer

(3266)