Orman Fakültesi
11.01.2022

Peyzaj Mimarlığı Devamsızlık Duyurusu

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kaydoldukları derslerde devamsızlıktan kalan öğrenciler aşağıda listelenmiştir.

 

PM021 Ekonomi

160405057   Batuhan Ahmet ÇAKIR

170405038   Kadir ÜNEŞ

190405047   Kerim TAŞDELEN

190405122   Şükrü ŞERAN

 

Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Sınavlar Başlığı 27. Maddesi "(13) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez."

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi Staj Yeterlilik Şartı Başlığı 6. Maddesi "Öğrencilerin staj yeterlilikleri, en az 4. ve 6. yarıyıllarda, herhangi bir dersten devamsızlık sebebiyle başarısız olmama şartı ile, bölümlerde uygulanmakta olan öğretim planlarında okutulan derslerdeki başarı durumuna göre bölüm staj komisyonları tarafından belirlenir."