Orman Fakültesi
21.06.2022

Yaz Okulunda Çakışan Dersler Hakkında Önemli Duyuru

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi "Dersler ve sınavlar" başlığı 9. Maddesinde geçen "(2) Yaz okulunda derse devam ve değerlendirme esasları Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde olduğu gibidir. Bir dersin devam koşulu daha önce yerine getirilmiş olsa dahi, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz." ifadesi gereği ders programında çakışan derslere kayıtlanan öğrencilerimizin 21.06.2022 Salı günü mesait bitimine kadar çakışan derslerden hangisini alacaklarını 03805421137 numaralı telefondan 3005 dahili numarası ile Fakülte Sekreterimize bildirmeleri gerekmektedir.