Orman Fakültesi
23.06.2022

2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı”

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı”

“Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler – Nevşehir”

 

Bartın Üniversitesi düzenleme kurulu başkanlığında, Düzce Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Işık üniversitesinin düzenleme kurulunda yer aldığı Akdeniz, Ege, Işık, Düzce, Ankara, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ile Bartın Üniversitelerinden 11 adet eğitmenin yer alacağı, Yerel Organizasyonunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ürgüp ve Uçhisar Belediye Başkanlıklarının yapacağı, PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) destekli “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler – Nevşehir” eğitim programı TUBİTAK dan destek almıştır.

 

 

 

 

 

 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenleme kurulunda yer aldığımız bu eğitim programının amacı:

Ülkemizde açık yeşil alan planlaması ve tasarımı ile bu alanların engelliler tarafından kullanımı konusunda yetkin bilim insanlarının bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle, yine ülkemizin farklı üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin kamusal ve özel alanlarda herkes için erişilebilir peyzaj tasarımları konusunda eğitilmesidir.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek proje, engellilik durumu ve engellilerle ilgili konuları geniş bir çerçevede ele alarak farklı perspektifler sunacaktır. Çalışma kapsamında konunun net olarak anlaşılabilmesi amacı ile engelliliğin tarihçesinde bahsedilerek, günümüze kadar olan süreç gözden geçirilecek ve konu ile ilgili tanımlamalar ortaya konulacaktır.

Programın ağırlıklı kapsamı açık ve yeşil alanların peyzaj tasarımında erişilebilirliğin sağlanması için kullanılacak yapısal ve bitkisel tasarım standartlarını ve uygulamalarını içermektedir. Bu anlamda konu ile ilgili kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından belirlenen ve akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan tasarım standartları, çalışma kapsamında çeşitli örnekler ve problem çözümleri ile anlatılacaktır.

Program kapsamında Nevşehir sınırları içinde destekleyen kurumlardan Ürgüp ve Uçhisar Belediyeleri ile birlikte seçilecek örnek alanlar üzerinde yapılacak analizler sonucu engelliler bakımından erişilebilir olmadığı tespit edilecek mekanlar için revizyon proje çizimleri gerçekleştirilecektir. Bu anlamda sadece yeni oluşturulacak mekanların erişilebilir olarak tasarlanmalarının yanında, daha önceden oluşturulmuş mekanların da erişilebilir olarak revize edilme olanakları ortaya konulmuş olacaktır.

Teorik ve uygulama olarak 6 günde 48 saat sürecek eğitim programına ülkemizin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri https://ptedcnevsehir.wordpress.com/ linki üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Son Başvurur tarihi 5 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir.

 

Düzce Üniversitesi olarak TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamındaki “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler – Nevşehir” projesine gerek düzenleme kurulunda yer alarak gerekse eğitmen olarak destek vermeye “Değer Üreten Üniversitenin” bir birimi olarak devam etmekteyiz. Daha önce Birincisi Antalya’da, İkincisi Çevrim içi olarak, Üçüncüsü Bartın’da yapılan bu eğitim çalışmasının Nevşehir’de yapılacak dördüncü eğitimine başta Bölümümüz öğrencileri olmak üzere, tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerimizden öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla…

 

Prof. Dr. Osman UZUN

Düzce Üniversitesi

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı