Orman Fakültesi
10.01.2022

Orman Endüstri Mühendisliği Devamsızlık Duyurusu

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Derslerinde devamsızlıktan kalan öğrenci bilgileri aşağıdaki şekildedir.

 

OEM289 Kodlu Toplam Kalite Yönetimi

200401017   Emre TÜRKOĞLU

 

OEM267 Parke Endüstrisi I

20180000014 Cemal KALAYCI

 

Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Sınavlar Başlığı 27. Maddesi "(13) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez."

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi Staj Yeterlilik Şartı Başlığı 6. Maddesi "Öğrencilerin staj yeterlilikleri, en az 4. ve 6. yarıyıllarda, herhangi bir dersten devamsızlık sebebiyle başarısız olmama şartı ile, bölümlerde uygulanmakta olan öğretim planlarında okutulan derslerdeki başarı durumuna göre bölüm staj komisyonları tarafından belirlenir."