Orman Fakültesi
20.01.2023

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Devamsızlık Duyurusu

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kaydoldukları derslerde devamsızlıktan kalan öğrenciler aşağıda listelenmiştir. (Ders sorumlularınca listeler gönderildikçe duyuru güncellenecektir.)

 

Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Sınavlar Başlığı 27. Maddesi "(13) (Değişik:RG-23/07/2012-28362) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez."

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi Staj Yeterlilik Şartı Başlığı 6. Maddesi "Öğrencilerin staj yeterlilikleri, en az 4. ve 6. yarıyıllarda, herhangi bir dersten devamsızlık sebebiyle başarısız olmama şartı ile, bölümlerde uygulanmakta olan öğretim planlarında okutulan derslerdeki başarı durumuna göre bölüm staj komisyonları tarafından belirlenir."

 

OM301 Kereste Endüstrisi

Öğrenci NO         Adı Soyadı

19*****08             B... T... PE…

20*****13             B... GÜ….