DUOF

Orman botaniği anabilim dalı dersleri

Lisans Dersleri

Genel Botanik

Orman Botaniği I (Gymnospermae)

Orman Botaniği II (Angiospermae)

Dendroloji I-II (Gymnospermae- Angiospermae)

Bitki Sistematiği

Türkiye Vejetasyonu

Orman Altı Florası

Bitki Sosyolojisi

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

İleri Dendroloji I

İleri Dendroloji II

Bitki Metaryali

Çiçekli Bitkilerde Evrimsel Süreçler

Botanik Latincesi

Bitki Taksonomisinin Prensipleri

Otsu bitkiler Sistematiği

İleri Bitki Sistematiği

Bitki Morfogenezi

Odunsu Bitkilerin Anatomik Teşhis Esasları

Odun Tanımı ve Ekolojik Odun Anatomisi

Orman Fitososyolojisi

Odun Evolüsyonu

Odun Fizyolojisi

Bitki Toplama ve Herbaryum Tekniği

Ender ve Tehlikedeki Bitkilerin Korunması

Arboretum ve Botanik Bahçeleri

Palinoloji

Paleobotanik

İleri Türkiye Vejetasyonu

Bitki Sosyolojisi ve Araştırma Yöntemleri