DUOF

Kitaplar

Yazar Yıl Kitabın adı Basımevi Yayın No İlçe Şehir/Ülke Adet
Öztürk, M, Seçmen, Ö, Gemici, Y. & Görk G. 1990 Aegan region plants and landscpe (Ege Bölgesi Bitki Örtüsü) Tükelmat     İzmir 1
Langer, R.H.M. & Hill G.D. 1982 Agricultural Plants Cambridge Univ. Press     London 1
Akkemik, Ü. 2010 Ağaçların Dilinden MAS Matbaacılık     İstanbul 1
Babula, P 2009 Archebacterie, Bakterie, Houby, Protista Veterinarni A Farmaceuticka Univerzita Brno     Brno, Czech Rep. 1
Shaw, C. 2005 Architectural Plants       London 1
Erik, S., Akaydın, G. & Göktaş, A. 1998 Başkentin Doğal Bitkileri Ankara Üniv. Basımevi     Ankara 1
Erkun, V. 1954 Başlıca Çayır ve Mera Bitkileri Kılavuzu Güzel İstanbul Matbaası     Ankara 1
Türker, N. & Çetinkaya, A. 2009 Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Potansiyeli Sistem Ofset     Ankara 2
Boydak, M. & Çalıkoğlu, M. 2008 Bıology and Sılvıculture of Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich.) OGEM-VAK     Ankara 1
Boydak, M., Dirlik, H. & Çalıkoğlu, M. 2006 Biology and Silviculture of Turkish Red Pine (Pinus brutia ten.) OGEM-VAK     Ankara 1
Sarıbaş, M. 2006 Bitki Adları Sözlüğü Ağaçlar-Otlar-Çalılar Türkiye Ormancılar Derneği     Ankara 1
Babaoğlu, M., Gürel, E. & Özcan, S. 2001 Bitki Biyoteknolojisi Doku Kültürü ve Uygulamaları S.Ü. Vakfı Yayınları     Konya 1
Babaoğlu, M., Gürel, E. & Özcan, S. 2001 Bitki Biyoteknolojisi Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları S.Ü. Vakfı Yayınları     Konya 1
Tosun, F. 1973 Bitki Sistematiği (Tohumsuz ve Tohumlu Bitkiler) Atatürk Üniv.  122   Erzurum 1
Akgül, E. & Aksoy, C.   Bolu - Şerif Yüksel Araştırma Ormanın Genel Toprak Karakterleri ve Toprak Haritaları Çağ Matbaası     Ankara 1
Foulis, L. et al. (eds.) 2004 Botanica Published by Random House Australia Pty Ltd.     New York 1
Stearn, T.W. 2004 Botanical Latin Timber Press, Inc.     USA 1
Vacek, V. & Bures, P. 2001 Botanika  Faculty of Science Masaryk University Brno Czech Rep.     Czech Rep. 1
Fuller, J.H. & Tippo, O. 1949 College Botany       New York, USA 1
Liden, M. & Zetterlund, H. 1997 Corydalis a Gardener's Guide and a Monograph of the Tuberous Species Published by AGS Publications Limited     USA 1
Pamay, B. 1967 Demirköy - İğdeada Longos Ormanlarının Silvikütürel Analizi ve Verimli Hale Getirilmesi İçin Alınması Gereken Silvikültürel Tedbirler Üzerine Araştırmalar T.C. OGM Yayınları Sıra No: 451 seri No: 43   İstanbul 1
Yaltırık, F. 1988 Dendroloji Ders Kitabı 1 Taş matbaası     İstanbul 1
Sarı, N. & Tuğ, R. 2009 Derviş Mehmed Neşati Yağı Tıbbi Yağlar Üzerine Bir Risale Pınarbaş Matbaacılık     İstanbul 1
Heske, F. 1953 Die Erschliessung Der Steppe Kader Basımevi     İstanbul 1
Huber-Morath, A. 1971 Die Türkischen Verbasceen       USA 1
Savaş, K. 1940 Die Waldweide in der Türkei       USA 1
Anşin, R. 2008 Doğa Koleji Florası  Feza Gazetecilik     İstanbul 1
Anonim 2008 Dünya Harikalarını Keşfedin Boyut Yayıncılık     İstanbul 1
Yücel, E. 2000 Ebe Karaçamın (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana) Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri Birlik Ofset Matbaacılık     Eskişehir 1
Brunner, H. & Tanker, P.N. 1988 Eczacılık, Botanik ve Tıp Öğreniminde Yardımcı Mesleki Latince (2. Baskı) Ankara Üniv. Basımevi     Ankara 1
Akça, A. 1970 Eine Untersuchung Zur Unterscheidung und Identifizierung Einiger Objekte       USA 1
Vardar, Y. & Pekin, B. 1968 Enzimlerin Hücre Metabolizması Bakımından Genel Anlamları ve Kimyasal-Kinetiksel İlişkileri Ege Üniv. Matbaası     Bornova, İzmir 1
Boydak, M. 1977 Eskişehir - Çatacık Mıntıkası Ormanlarında Sarıçam (Pinus silvestris L.) ın Tohum Verimi Üzerine Araştırmalar İ.Ü. Orman Fak. Yayınları İ.Ü. Yayın No:2325 O.F. Yayın No:230   İstanbul 1
Miller, G.A. & Morris, M. 2004 Ethnoflora of the Soqotra Archıpelago Royal Botanic Garden Edeinburg     Almanya 1
Baytop, A. 1996 Farmasötik Botanik Ders Kitabı  İstanbul Üniv. Ecz. Fak.     İstanbul 1
Zeybek, U. & Zeybek, N. 2002 Farmasötik Botanik Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae) Sistematiği ve Önemli Maddeleri Ege üniv. Basımevi     Bornova, İzmir 1
Baytop, A. 1993 Farmasötik Botanik Uygulamaları İstanbul Üniv. Ecz. Fak.     İstanbul 1
Kreutz, C.A.J. 2003 Feldführer der Türkischen Orchideen Landgraaf     Netherland 1
Toplu, F. 1999 Fırat Kavağı (Populus euphratica olivier) Çağ Ofset  Matbaacılık     Elazığ 1
Heywood, V.H, Brummitt, R.K, Culham, A. & Seberg, O. 2007 Flowering Plant Families of the World Royal Botanic Gardens Kew     USA 2
Zim, H.S. & Martin, A.C. 1950 Flowers: 134 Paintings in Full Color - A Guide to Familiar American Wild Flowers Simon & Schuster     New York, USA 1
Anonim 2001 GAP Yöresindeki Endemik ve Tıbbi Bitkiler Türkiye Çevre Vakfı Yayını     Ankara 1
Tennant-Scull, C. 1995 Gardening For Containers & Window Boxes Quintel Publishing Ltd.     London, England 1
Önder, N. 1985 Genel Bitki Fizyolojisi Fen fakültesi Yayınları     İstanbul 1
Temizkan, G.O 1994 Genetik 1. Temel Genetik (2.baskı) İ.Ü. Fen Fak.     İstanbul 1
Kahveci, G. 1998 Göttinger Beitrage Zur Land-und Forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen Göttingen Üniv.     USA 1
Kayacık, H. 1941 Grundlagen der Aufforstung im Mittelmeergebiet unter besonderer Berücksichtigung von Italien und Türkei       USA 1
Ozban, N. 1994 Hücre İstanbul Üniv. Yayınları İ.Ü. Yayın No: 3813, Fen Fak. No: 231   İstanbul 1
Altundağ, E. 2010 Iğdır'ın Faydalı ve Zehirli Bitkileri       Düzce 1
Robson, N.K.P. 1991 Introduction to the Principles of Plant Taxonomy Cambridge Univ.     New York 1
Uslu, S. 1959 İç Anadolu Steplerinin Antropojen Karakteri Üzerine Araştırmalar T.C. Ziraat Bakanlığı, OGM Yayınları OGM Yayın No: 302, Seri No: 15   İstanbul 1
Balcı, A. N. 1973 İç Anadoluda, Ana Materyal ve Bakı Faktörlerinin Erodibilite ile İlgili Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri Bozak Matbaası     İstanbul 1
Anonim 1951 İlk ve Orta Öğretim Botanik Terimleri Türk Tarih Kurumu Basımevi     Ankara 1
Efe, A. & Uzun, A. 1993 İstanbul Adalarının Doğal Bitkileri       İstanbul 1
Aytuğ, B, Merev, N. & Edis, G. 1971 İstanbul Çevresi Bitkilerinin Polen Atlası Kutulmuş Matbaası İ.Ü. Yayın No: 1650, O.F. Yayın No: 174   İstanbul 2
Baytop, T. 1998 İstanbul Lalesi Kültür Bakanlığı     Ankara 1
Anonim 1999 İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Konferansları Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Düzce 1
Gültekin, H.C. 2010 Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Ağaç ve Çalıların Eşey Özellikleri Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü     Ankara 1
Gökşin, A.   Kasnak Ormanı (Eğridir) Florası ve Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. (Kasnak Meşesi)'nin  Oluşturduğu Meşçere Tipleri Üzerine Araştırmalar Baylan Matbaası     Ankara 1
Onur, F.M. 1997 Keçiboynuzu (Ağacı ve meyvesi) İncekum Araştırma Merkezi     Alanya 1
Vogel, H. 2000 Keine Angst vor Pilzen Hanseatische Verlagsanstalt GMBH     Hamburg, Germany 1
Bayat, A.H. 2007 Kemaliyye  Fotografika LTD.     İstanbul 1
Boydak, M., Dirlik, H. & Çalıkoğlu, M. 2006 Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Biyolojisi ve Silvikültürü OGEM-VAK     Ankara 1
Bayat, A.H. 2005 Kitabu'l-Müntehab Fi't-Tıb Mart Matbaacılık     İstanbul 1
Pflanzen, G.   Kompakt - Lexikon Kosmos Yayınevi     Almanya 1
Ürgenç, S, Yaltırık, F. & Baş, R. 1973 Marmara Böl. 1971-1972 Kış Soğuklarının Hızlı Gelişen Önemli Bazı Ekzotik Orman Ağacı Türlerine Etkileri Üzerine Araştırmalar Tubitak Yayınları 294   Ankara 1
Babula, P 2009 Mechorosty, Vytrusne Cevnate Rostliny, Nahosemenne Rostliny Veterinarni A Farmaceuticka Univerzita Brno     Brno, Czech Rep. 1
Çekin, M. 2007 Merkez Efendi Fotografika LTD.     İstanbul 1
Anonim 2000 National Parks and Protected Landscape Areas of the Czech Republıc Ministry of the Environment of the Czech Republic     Czech Rep. 1
Sanay, C. 1973 Orman Ağaçlarımız San Matbaası     Ankara 1
Yaltırık, F. 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız Geniş Yapraklılar Atlas Yayıncılık     İstanbul 2
Yaltırık, F. 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız İğne Yapraklılar Atlas Yayıncılık     İstanbul 2
Yaltırık, F. 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız Süs Çalıları ve Sarılıcılar Atlas Yayıncılık     İstanbul 2
Aslan, S. 2009 Ormancılar Anılarını Yazıyor Öz Orman-İş Sendikası Yayınları - 1     Ankara 1
Miraboğlu, M. 1977 Ormanın Hava Kirliliğini Önleyici Etkisi Çelikcilt Matbaası     İstanbul 1
Özhatay, N. & Keskin, M. 2007 Ömerli Havzasının 'İstanbul' Doğal Bitkileri Akademi Matbaacılık     İstanbul 1
Yavuzşefik, Y. 2000 Peyzaj Onarım Tekniği (Bitkisel Örtüleme) Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Düzce 1
Balcı, A. N. 1973 Physıcal, Chemical and Hydrological Properties of Certain Western Washington Forest Floor Types İ.Ü. Orman Fak. Yayınları İ.Ü. Yayın No: 1849 O.F. Yayın No: 200   İstanbul 1
Fahn, A. 1982 Plant Anatomy, (3. baskı) Hakkibutz Hameuhad Publishing House Ltd.     USA 1
Henry, R.J. (ed.) 2005 Plant Diversity and Evolution: Genotypic and Phenotypic Variation in Higher Plants CABI Publishing     USA 1
Simpson, M.G. 2006 Plant Systematics  Elsevier inc.     London, England 1
Judd, W.S. Campbell, C.S, Kellogg, E.A. & Stevens, P.F. 1999 Plant Systematics A Phylogenetıc Approach Sinauer Associates, Inc.     USA 1
Stace, C.A. 1993 Plant Taxonomy and Biosystematics Cambridge Univ.     Malta 1
Aytuğ, B. 1967 Polen Morfolojisi ve Türkiye'nin Önemli Gymnospermleri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar İ.Ü. Orman Fak. Yayınları İ.Ü. Yayın No: 1261, Fen Fak. No: 114   İstanbul 1
Hepper, N.F. (ed.) 1987 Royal Botanic Gardens Kew Gardens for Science & Pleasure        USA 1
Çelik, N. 2010 Sevgi Ormanı Gülen Ofset Matbaacılık     Eskişehir 1
Talınlı, İ. 1998 Sorularla Çevre Creatıve Yayıncılık ve Tanıtım Ltd. Sti.     İstanbul 1
Heske, F. & İnal, S. 1952 Stepten Faydalanma İmkanları Kader Basımevi     İstanbul 1
Kucera, M. 1992 Strucny Prehled Listovych Odchylek Jednotlivych Taxonu Listnatych Drevin Botanicky ustav Ceskoslovenske Akademie Ved     Ceskoslovensko 1
Aksoy, A. (ed.) 2007 Sultan Sazlığı Bitkileri M Grup Matbaa     Kayseri 1
Akan, H, Eker, İ. & Balos, M.M. 2005 Şanlıurfa'nın Nadide Çiçekleri (Geofitler) The pare plans of Şanlıurfa (Geophytes) Demircioğlu Matbaacılık     Ankara 1
Özaltay, B. & Köşe, A. 2006 Terceme-i Cedide Fil-Havassi'l-Müfrede Ofset baskı ve Cilt     İstanbul 1
Bridson, D. & Forman, L. 1999 The Herbarium Handbook (3. ed.) Royal Botanic Gardens Kew     İngiltere 1
Hageneder, F. 2001 The Heritage of Trees History, Culture and Symbolism Printed in Great Britain by Cromwell Press     Trowbridge 1
Davis, P.H. & Cullen, J. 1979 The Identification of Flowering Plant Families Cambridge Univ.     London, England 1
Lewıngton, R. & Streeter, D. 1993 The Natural History of the Oak Tree Dorling Kindersley     London, England 1
Hageneder, F. 2001 The Spırıt of Trees Science, Symbiosis and Inspiration The Continuum International Publishing Group Inc.     New York 1
Baydar, H. 2005 Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi Süleymen Demirel Üniv. Basımevi 51   Isparta 1
Anşin, R. 1994 Tohumlu Bitkiler Gymnospermae Karadeniz Teknik Üniv.     Trabzon 1
Anşin, R. 2001 Tohumlu Bitkiler Gymnospermae Karadeniz Teknik Üniv.     Trabzon 1
Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L. & Leblebici, E. 2000 Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ege Üniversitesi 116   İzmir 2
Uluocak, N. 1984 Toprak Koruması ve Yem Niteliği Bakımından Türkiye'nin Önemli Doğal Bitkileri II. Baklagiller İ.Ü. Orman Fak. Yayınları İ.Ü. Yayın No: 3198, O.F. Yayın No: 358   İstanbul 3
Demetçi, E.Y. 1986 Toros Sediri (Cedrus libani A.Richard) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar Çağ Matbaası     Ankara 1
Barwıck, M. 2004 Tropical & Subtropical Trees A Worldwide Encyclopedic Guide  Thames & Hudon Ltd.     London, England 1
Baytop, T. 1997 Türkçe Bitki Adları Sözlüğü Türk Tarih Kurumu Basımevi     Ankara 1
Güner, A, Aslan, S, Ekim, T, Vural, M. & Babaç, M.T. 2012 Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler Namaş Nurtan Ambalaj ve Matbaacılık     İstanbul 1
Donner, J. & Çolak A.H. (ed.) 2007 Türkiye Bitkileri Yayılış Haritaları Lazer Ofset Matbaa     İstanbul 3
Çolak A.H. (ed.) 2005 Türkiye Çiçekleri Lazer Ofset matbaa     Ankara 1
Eliçin, G. 1977 Türkiye Doğal Ardıç (Juniperus L.) Taksonlarının Yayılışları ile Önemli Morfoljik ve Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar İ.Ü. Orman Fak. Yayınları İ.Ü. Yayın No: 2327, Fen Fak. No: 232   İstanbul 1
Öztürk, S. 2013 Türkiye Meşeleri Teşhis ve Tanı Kılavuzu Orman ve Su İşleri Bakanlığı, OGM     İstanbul 1
Çolak A.H. (ed.) 2009 Türkiye Orkideleri Rota Yayınları     İstanbul 1
Eliçin, G. 1971 Türkiye Sarıçam (Pinus silvestris L.)'larında Morfogenetik Araştırmalar Bozak Matbaası     İstanbul 1
Küçükler, O. (ed.) 2000 Türkiye'de Botanik-Zooloji Eğitimi ve Öğretiminde 67 Yıl İstanbul Üniv.     İstanbul 1
Gökşin, A. 1981 Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Yayılışları ile Önemli Bazı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar Ormancılık Araştırma Enst.     İstanbul 1
Akesen, A. 1978 Türkiye'de Ulusal Parkların Açıkhava Rekreasyonu Yönünden Nitelikleri ve Sorunları Çelikcilt Matbaası     İstanbul 1
Atay, S. Güleryüz, G, Orhun, C, Seçmen, Ö & Vural, C. 2009 Türkiye'nin 120 Alpin Bitkisi Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri     İstanbul 1
Tekin, E. 2005 Türkiye'nin En Güzel Yaban Çiçekleri Print Promat Matbaacılık     İstanbul 1
Kasaplığil, B. 1992 Türkiye'nin Geçmişteki ve Bugünkü Çam Türleri Orman Bak.  Yayın No: 64, Seri No: 69   Ankara 1
İnal, S. 1955 Türkiyenin Palamut Meşesi Varlığı İstanbul Yayınevi Matbaası     İstanbul 1
Akan, H, Eker, M. & Aytaç, Z. 2009 Türkiye'nin Yabani Çemenleri Ece Matbaacılık     Ankara 1
Atalay, İ. 2010 Uygulamalı Klimatoloji META Basım ve Matbaacılık Hizmetleri   Bornova İzmir 1
Okutan, Y.M, Koçer, D. & Yıldız, M. 2004 Yadigar-ı İbn-i Şerif (15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı) Numune Matbaacılık     İstanbul 1
Orhan, S. 2003 Yadigar-ı İbn-i Şerif (15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı) Pınarbaş Matbaacılık     İstanbul 1
Yaltırık, F. 1971 Yerli Akçaağaç (Acer L.) Türleri Üzerine Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar İ.Ü. Orman Fak. Yayınları     İstanbul 1
Ülgüray, M. 1975 Yirminci Yüzyıl Raporu Sümbül Basımevi     İstanbul 1