DUOF

Bildiriler

Yazar Yıl Konferans/Kongre/Sempozyum adı Tarih Üniversite/Fakülte/Kurum Yer Adet
Sarıbaş, M. (ed.) 2009 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi (1. Volume) 5-7 Kasım 2009 Bartın Orman Fak. Dergisi Bartın 1
Sarıbaş, M. (ed.) 2009 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi (2. Volume) 5-7 Kasım 2009 Bartın Orman Fak. Dergisi Bartın 1
Anonim 1990 150'nci Yılında Türk Ormancılığı Paneli   Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı  Ankara 1
Özgen, U. & Güvenalp, Z. 2006 Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 28-30 Haziran 2006 Atatürk Üniversitesi Erzurum 1
Anonim 2006 Biyolojik Çeşitlilik ve Korunan Alan Yönetimi Ulusal Toplantısı  22-24 Mayıs 2006 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı  Ankara 1
Yıldız, O. & Altundağ, E. (eds.) 2011 Ekoloji 2011 Bildiri Özetleri 5-7 Mayıs 2011 Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Düzce 1
Anonim 1964 Excursion in the Northern Anatolia After teh Permenant and Enlarged Commitee Meeting in İstanbul 20-25 September 1964 International Union of Forest Research Organizations Ankara 1
Anonim 1998 Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu 21-23 Eylül 1998 İstanbul Üni. Orman Fak. İstanbul 1
Anonim 1973 Kazdağı Göknarı ve Türkiye Florası Uluslararası  Simpozyumu Bildirileri 22-28 Ekim 1973

İstanbul Üni. Orman Fak.

İ.Ü. Yayın No: 1921, O.F. Yayın No: 209

İstanbul 1
Tümen, G. ve ark. 2012 Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu Bildirileri 24-26 Mayıs 2012 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 1
Newton, J. (ed.) 1995 Proceedings of the I. European Conference on the Conservation of Wild Plants 2-8 September 1995 Ipswich Book Company France 1
Ertuğ, Z.F. (ed.) 2005 Proceedings of the Internatıonal Congress of Ethnobotany 21-26 August 2005 Yeditepe Unıversıty İstanbul 1
Anonim 1995 Ulusal Palinoloji Kongresi - Bildiriler 21-23 Aralık 1995 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi İstanbul 2