Orman Mühendisliği

İletişim ve Birim Bilgileri

İLETİŞİM ve BİRİM BİLGİLERİ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN (aaydin@duzce.edu.tr)

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Doç. Dr.Yaşar Selman GÜLTEKİN (selmangultekin@duzce.edu.tr)

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÇİTGEZ (tarikcitgez@duzce.edu.tr)

Bölüm Sekreteri: Aykut FİLİK (aykutfilik@duzce.edu.tr)

Bölümümüze bağlı 8 anabilim dalında ; 5 Profesör, 4 Doçent, 8 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Dr. ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 27 öğretim elemanı görev yapmaktadır (Tablo 1 ve Tablo 2).

Tablo 1. Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye ve Elemanları

Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrometri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Abdurrahim AYDIN

aaydin@duzce.edu.tr

Doç.Dr. Yılmaz TÜRK

yilmazturk@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Tarkan URAL

tarkanural@duzce.edu.tr

Arş.Gör. Tunahan ÇINAR

tunahancinar@duzce.edu.tr

Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Refik KARAGÜL

refikkaragul@duzce.edu.tr

Doç.Dr. Mehmet ÖZCAN

mehmetozcan@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÇİTGEZ

tarikcitgez@duzce.edu.tr

Arş.Gör. Özcan AKIN

ozcanakin@duzce.edu.tr

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

Doç.Dr. Hayati ZENGİN

hayatizengin@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Canberk BATU

canberkbatu@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih DEĞERMENCİ

ahmetdegirmenci@duzce.edu.tr

Orman Botaniği Anabilim Dalı

Prof.Dr. Necmi AKSOY

necmiaksoy@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Turgay BİRTÜRK

turgaybirturk@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ

nevalgunes@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serdar ASLAN

serdaraslan@duzce.edu.tr

Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. İdris DURUSOY

idrisdurusoy@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN

selmangultekin@duzce.edu.tr

Arş. Gör. Yıldız BAHÇECİ

yildizbahceci@duzce.edu.tr

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Beşir Yüksel

besiryuksel@duzce.edu.tr

Arş. Gör. Nuray ÖZTÜRK

nurayozturk@duzce.edu.tr

Sivilkültür Anabilim Dalı

Prof.Dr. Emrah ÇİÇEK

emrahcicek@duzce.edu.tr

Doç.Dr.  Ali Kemal ÖZBAYRAM

alikemalozbayram@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN

bilalcetin@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ

semsettinkulac@duzce.edu.tr

Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Oktay YILDIZ

oktayyildiz@duzce.edu.tr

Dr. Öğr.Üyesi Murat SARGINCI

muratsarginci@duzce.edu.tr

Arş. Gör. Abdullah Hüseyin DÖNMEZ

abdullahhuseyindonmez@duzce.edu.tr

 

Tablo 2. Bölüm Komisyonları

Komisyon Adı

Komisyon Başkanı

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL

Yatay / Dikey Geçiş İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK

Çift Anadal / Yandal Programı Komisyonu

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN

ERASMUS ve Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman GÜLTEKİN

FARABİ Programı Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İdris DURUSOY

Öğrenci Temsilcisi Seçimi ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK

Bilimsel Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN

WEB sorumlusu

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN

Öğrenci Burs Komisyonu

Prof. Dr. Refik KARAGÜL

ERASMUS ve Mevlana Öğrencileri İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman GÜLTEKİN

Farabi Öğrencileri İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İdris DURUSOY

Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Serdar ASLAN