Öğretim Planı ve Ders Seçim Kuralları

Lisans programı ders seçim kuralları aşağıdaki gibidir:

  1. Orman Mühendisliği Programı (OMP) en az 248 AKTS kredisiyle tamamlanmaktadır.
  2. Bir dersden FF, FD veya DVZ alan öğrenci, bir sonraki sene aynı dönemde dersi tekrar almak zorundadır.
  3. Ders seçiminde öncelik alttan alınan derslerdedir.
  4. Seçmeli derslerin kontenjanları dolduğunda ek kontenjan açılmaz.
  5. Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı bir harf notu olması gerekir. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için, AGNO'sunun en az 2.50 olması gerekir.
  6. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
  7. Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden AGNO'su 2.50 olan öğrenciler başarılı sayılır. AGNO 3.25-3.49 olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 olan öğrenciler üstün onur listesinde yer alır.
  8. Yatay ve dikey geçişle ilgili olarak üniversitenin ilgili birimleri ve fakülte web sayfasını takip ediniz. 

     Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Planı için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

Fakültemize ait duyurulara ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Takvim için tıklayınız.