Staj Yönergesi ve Uygulamaları

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

  1. Fakülte'nin 4. ve 6. yarıyıllarında, herhangi bir dersten devamsızlık sebebiyle başarısız olmamış olan öğrenciler, iki yaz tatilinin her birinde ve Güz ve Bahar dönemleri arasında yirmişer iş günü olmak üzere, toplam kırk iş günlük stajlarını Fakülte tarafından hazırlanacak programa göre yaparlar.
  2. Eğitim-öğretim programlarının aksatılmaması göz önünde tutularak staj tarihleri belirlenir. Mezuniyet için sadece eksik stajı kalmış öğrenciler, staj komisyonunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun kararı ile stajlarını eğitim-öğretim dönemi içerisinde de yapabilirler.
  3. Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajlarından en az birini yaz tatili döneminde yapması zorunludur.
  4. İkinci yıl sonunda staj yapma hakkı kazanamayan öğrenciler üçüncü yılın sonunda staj yapma hakkı kazanabilirlerse, bir staj döneminde kesintisiz 40 iş günü staj yapabilirler.
  5. Cumartesi günleri çalışılan staj yerlerinde, öğrencilerin bu günlerde yaptığı stajlar da staj süresine dahildir. Öğrenciler haftada en fazla 6 gün çalışabilirler. Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz.
  6. Önlisans diplomasına sahip olan öğrencilerin, daha önce bitirmiş oldukları yüksekokulda yapmış oldukları stajlar gün sayısı az olmamak ve bölüm staj komisyonunun uygun görüşü ile, yapmaları gereken 20 günlük staj yerine sayılabilir. Öğrencinin ilgili birimden alınacak transkript veya onaylı staj belgesi ile Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.
  7. Staj yerleri, her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar belirlenir. Bu yerler, bölümün staj komisyonunca temin edilebildiği gibi, öğrencilerin kendi olanaklarıyla buldukları yerlerde de staj yapmaları mümkündür.