Peyzaj Planlama Anabilim Dalı

Prof. Dr. Osman UZUN (Peyzaj Planlama Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayfer KARADAĞ

Doç. Dr. Pınar GİRTİ GÜLTEKİN

Arş. Gör. Berfin ŞENİK

Arş. Gör. Nermin BAŞARAN

Arş. Gör. Melek YILMAZ KAYA

Arş. Gör. Kıymet UZUN