Peyzaj Mimarlığı

Araştırmalar (mevcut araştırmalar)


Çizelge 1. Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projeler


Çizelge 2. TÜBİTAK, DPT vb. Ulusal Kuruluşlarla Desteklenen Proje Yürütücülüğü

Tarih

Proje No

Projenin Adı

Proje ekibi

2005-2007

 

Leonardo da Vinci program 2005-LV/05/B/F/PP-172.004

“Security of Tourism. Improvements in Tourism Education and Practices of Business”

Prof. Dr. Osman UZUN (Araştırmacı)

2013-2017

COST Action IS1204

Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL).

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2016-2018

COST Action

Determining of Landscape Character of Urban Water Corridors as Visual and

Ecological; A Case Study of Asar Suyu in Düzce

Doç. Dr. Engin EROĞLU

(Proje Yürütücüsü)

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

2016-2021

COST Action

CA15206 - Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)

Doç. Dr. Engin EROĞLU

(Aksiyon Yönetim Komitesi Üyesi – Management Commetee Member)

 

COST Action

“European Middle Class Mass Housing” (MCMH-EU) CA18137

Doç. Dr.Elif Kutay Karaçor (Aksiyon Yönetim Komitesi Üyesi - MC)

2018-2020

COST Action

CA15125 Designs for Noise Reducing Materials and Structures

Doç. Dr.Özgür YERLİ

 (MC Substitute)


Çizelge 3. Üniversiteler / Yerel Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü


Tarih

Kurum / Proje No

Projenin Adı

Proje ekibi

2006-2008

TUBİTAK

Göreme Tarihi Milli Parkı Nın Rekreasyonel Ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tespiti

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

 

2008-2011 

Improvements in Tourism Education

Konya İli, Seydişehir, Bozkır-Ahırlı-Yalıhüyük İlçesi, Suğla Gölü Mevkii “Peyzaj  Yönetimi, Koruma ve Planlama

Prof. Dr. Osman UZUN

 (Proje Yöneticisi)

2012-2015

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi, Peyzaj Stratejileri)   Projesinin Hazırlanması. (Kalkınma Bakanlığı destekli)

Prof. Dr. Osman UZUN

(Proje Yöneticisi)

Prof. Dr. H. MÜDERRİSOĞLU

(Araştırmacı)

Prof. Dr. Zeki DEMİR

(Araştırmacı)

Doç. Dr.  Pınar GÜLTEKİN

(Araştırmacı)

2010-2012

TUBİTAK(1007)

109G074

Malatya İli Doğal Ve Kültürel Peyzaj Ögelerinin Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2011-2013

TUBİTAK   109327

Yedigöller Milli Parkı’nı Rekreasyonel Olanak Dağılımı Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2014-2015

TUBİTAK 1002  213O298

Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2016-2018

TUBİTAK -116O596

Kentsel Su Koridorlarının Peyzaj Karakterinin

Görsel ve Ekolojik Olarak Tanımlanması; Düzce

Asar Suyu Örneği

Doç Dr. Engin EROĞLU

(Proje Yürütücüsü)

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

2013-2017

 

TUBİTAK  1130212- Cost

Kahramanmaraş Ahir Dağı Peyzaj Karakter Analizi ve Doğa Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2018-

TÜBİTAK 1001

Mekansal Risklerin Yönetiminde Ekolojik Planlma Odaklı Katılımcı Planlama Modelinin Geliştirilmesi

Dr. Öğr.  Üy. Pınar KÖYLÜ

(Proje Yöneticisi)

Prof. Dr. Osman UZUN

 (Araştırmacı)

Doç. Dr.  Elif KARAÇOR

(Araştırmacı)

 

Tarih

Proje No

Projenin Adı

Proje ekibi

2001-2004

Düzce Üniversitesi BAP:

Düzce İli Mücavir Alan Sınırlarındaki Kent Gelişimi Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

 

2005-2008

Düzce Üniversitesi BAP:

Kalabalık Algısının Rekreasyonel Deneyimlerdeki Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

 

2008-2011

Düzce Üniversitesi BAP 2008.02.03.009

Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetim Planının Oluşturulması

Prof. Dr. Osman UZUN

 (Proje Yürütücüsü)

2010

-

Araştırmalarda Kullanılan Uzaktan Algılama 

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Proje Yürütücüsü)

2010-2012

Düzce Üniversitesi BAP:

Kentsel Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması  Düzce Örneği  Urban Area Related Noise Pollution  A Case Study in Düzce

Prof. Dr. Zeki DEMİR

(Yürütücü)

Doç. Dr.  Özgür YERLİ

(Araştırmacı)

 

2010-2015

Düzce Üniversitesi BAP2010.02.01.040

Üniversite Öğrencilerinin Yer Bağlılığını Etkileyen Etmenler ve Mekansal Çözümler

Doç. Dr.  Ayfer KARADAĞ

 (Proje Yürütücüsü)

 

2010-2015

Düzce Üniversitesi BAP2010.02.01.043

Ahşap Malzemenin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı

Prof.  Dr. Derya SEVİM KORKUT,

(Proje Yürütücüsü)

Prof.Dr. Güniz AKINCI KESİM

(Araştırmacı)

Prof.  Dr. Süleyman KORKUT

(Araştırmacı)

Doç. Dr.  Ayfer KARADAĞ

(Araştırmacı)

Dr.  Öğr. ÜY. Pınar KÖYLÜ

(Araştırmacı)


Çizelge 4. Üniversiteler / Yerel Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü


Tarih

Proje No

Projenin Adı

Proje ekibi

2011-2012

Düzce Üniversitesi BAP:

Otoban Gürültüsünün İstanbul Ankara Otoyolu Örneğinde İrdelenmesi  Research the Highway Noise on İstanbul Ankara Highway 

Prof. Dr. Zeki DEMİR

(Yürütücü)

Doç. Dr.  Özgür YERLİ

(Araştırmacı)

2012-2014

Düzce Üniversitesi BAP2012.02.HD.045

Uğursuyu ve Aksu Havzalarında Peyzaj Planlama ve Ekoturizm Odaklı Kırsal Kalkınma Kapsamında Görsel Peyzaj Analizi ve Hızlı Kırsal Değerlendirme

 

Prof. Dr. Osman UZUN

(Proje Yürütücüsü)

2013-2015

Düzce Üniversitesi BAP2013.02.01.134

Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları Kültürel Peyzaj Deseni ve Peyzaj Yapısının Belirlenerek, Ekoturizm Amaçlı Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Osman UZUN

(Proje Yürütücüsü)

2013-2015

Düzce Üniversitesi BAP2013.06.02.203

Düzce İli Su ve Toprak Kaynaklarının Çevresel Analizi ve Değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2013-2016

Düzce Üniversitesi BAP2013.02.01.148

Korunan Alanlarda Rekreasyonel Faaliyetlerin Geliştirilmesi: Abant Tabiat Parkı Örneği, Bolu Düzce Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Doç. Dr.  Ayfer KARADAĞ

 (Proje Yürütücüsü)

Şerife SAYIN

(Araştırmacı)

 

2013-2017

Düzce Üniversitesi BAP2013.02.01.141

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisinin Araştırılması: Dikmen Vadisi Örneği (Ankara)

Doç. Dr.  Ayfer KARADAĞ

(Proje Yürütücüsü)

Serap MUTLU

(Araştırmacı)

 

2014-

Düzce Üniversitesi BAP:

Düzce İli Mücavir Alan Sınırlarındaki Kent Gelişimi Sorunları Üzerine Bir Araştırma

 

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

 

2014-2016

Düzce Üniversitesi BAP:

Kentsel Peyzaj Planlama Ve Tasarımında Rüzgâr Etkisi  Düzce Kenti Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Doç Dr. M. Kıvanç AK

  (Proje Yürütücüsü)


Çizelge 5. Üniversiteler / Yerel Kuruluşlarca Desteklenen Proje YürütücülüğüÇizelge 6. Üniversiteler / Yerel Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü


Tarih

Proje No

Projenin Adı

Proje ekibi

2015-2016

Düzce Üniversitesi BAP:2015.02.01.307

Katılımcı Ekoturizm Planlamasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Paydaş Analizi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği

Doç. Dr.  Pınar GÜLTEKİN  

(Proje Yürütücüsü)

Prof. Dr. Osman UZUN (Yardımcı araştırmacı)

2015-2016

-

Samsun  Sinop  Amasya  Ordu ve Tokat İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Diğer kamu kuruluşları

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Danışman)

Doç Dr. Engin EROĞLU

(Danışman)

 

2015-2018

Düzce Üniversitesi

BAP:015.02.01.296 

 

Düzce ili ve yakın çevresindeki yüksek dağlık alanlarda bulunan bazı doğal yerörtücü bitkilerin kentsel adaptasyonlarının belirlenmesi

Doç Dr. Engin EROĞLU

(Yürütücü)

2016-

Düzce Üniversitesi

BAP:016.02.01.490

 

Düzce Kent Merkezi Sınırı Boyunca Asar Suyu Riperian Bölgesinin Floristik ve Yetişme Ortamı Yapısının Peyzaj Mimarlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Doç Dr. Engin EROĞLU

(Yürütücü)

 

2016

Düzce Üniversitesi

BAP:2016.02.01.445

Maden ve Taş Ocaklarında Peyzaj Onarım Planları ve Hazırlanması

Prof. Dr. Osman UZUN

(Proje Yürütücüsü)

2016-2018

Düzce Üniversitesi BAP:

Kent Park ve Sakarya Park Örneklerinde Kullanıcı Memnuniyeti ve Kalite Karşılaştırması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Doç. Dr.  Özgür YERLİ

(Yürütücü)

Cansın  KAHYA

(Araştırmacı)

 

2017-2018

Düzce Üniversitesi BAP: 2018.

Bir Kuru Bahçe Tasarım Sürecinin Peyzaj Tasarım Öğe ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulaması 

Doç. Dr.  Özgür YERLİ

(Yürütücü)

Araş Gör Sertaç KAYA

(Araştırmacı)

Elif ATMACA

(Araştırmacı)

 

Tarih

Proje No

Projenin Adı

Proje ekibi

2018-

Düzce Üniversitesi BAP: 2018.02.01.738

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretiminin Ulusal Düzeyde Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Osman UZUN

(Proje Yürütücüsü)

Prof. Dr. H. MÜDERRİSOĞLU

(Araştırmacı)

Prof. Dr. Zeki DEMİR

(Araştırmacı)

Doç. Dr.  Ayfer KARADAĞ

(Araştırmacı)

Doç Dr. Engin EROĞLU

(Araştırmacı)

Doç Dr. M. Kıvanç AK

(Araştırmacı)

Doç. Dr.  Elif  KARAÇOR

(Araştırmacı)

Doç. Dr.  Özgür YERLİ

(Araştırmacı)

Doç. Dr.  Pınar GÜLTEKİN  

(Araştırmacı)

 Dr.  Öğr. ÜY. Pınar KÖYLÜ

(Araştırmacı)

Dr.  Öğr. ÜY. Serir UZUN

(Araştırmacı)

2019

Düzce Üniversitesi BAP: 2017.02.01.571

 

Düzce’de Kentsel Konut Alanlarından Kamusal Alanlara Erişilebilirliğin Cbs İle Analizi Ve Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi İle Konut Fiyatına Etkisinin Değerlendirilmesi

 

Doç. Dr.  Pınar GÜLTEKİN  

(Proje Yürütücüsü)

Araş. Gör. Sertaç Kaya

(Araştırmacı)

Araş. Gör. Melek YILMAZ KAYA

(Araştırmacı)

2018-2019

 

DÜ BAP

Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlama Rehberlerinin Geliştirilmesi: Düzce Örneği

Prof. Dr. Osman UZUN

(Proje Yürütücüsü)

Arş. Gör. Berfin ŞENİK

(Araştırmacı)

2019

DÜ BAP-

Büyükçekmece Gölü Havzası ve Melen Çayı Havzası'nda Özel Hüküm Belirleme Projesi Kapsamında Sosyo-Ekonomik Degerlendirme ve Mekansal Planlama Projesi

Prof.Dr.Azime TEZER

 (Proje Yürütücüsü -bölüm dışı)

Doç. Dr.  Elif  KARAÇOR

(Araştırmacı)

2019-

DÜBAP-2019.02.01.970

 

Düzce'de Doğal Olarak Yetişen Bazı Etnobotanik Özellikleri Yüksek Bitkilerin Adaptasyon ve Fizyolojik Özelliklerinin ve Peyzaj Mimarlığında Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi

 

Doç Dr. Engin EROĞLU

(Yürütücü)

Araş. Gör. Sertaç Kaya

(Araştırmacı)

Araş. Gör. Nermin BAŞARAN

(Araştırmacı)

Araş. Gör. Tuba Gül DOĞAN

(Araştırmacı)