Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Kurulu

Prof.Dr. Hakkı ÇOKNAZ

Doç.Dr. Reşat SADIK

Doç.Dr. Emre TÜREGÜN