Misyon,Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

      Spor Bilimleri Fakültesi, çağdaş ve demokratik bir fakülte olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, spor insanları ve liderler yetiştiren; spor başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak spor bilimleri alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir fakültedir.

 

Vizyon

Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla spor bilimleri alanında öncü; nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sportif, sosyal ve kültürel gelişmesine öncülük eden fakülte olmak.

 

Temel Değerler

• Bilimsellik                            • Etik Değerler

• Yenilikçilik                           • Bağlılık

• Katılımcılık                          • Sevgi ve Hoşgörü

• Sürdürülebilirlik                  • Toplumsal Duyarlılık

• İş Birliği                               • Demokratiklik

• Girişimcilik                          • Sürekli Gelişme

• Kurumsal Adalet                 • Şeffaflık