Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor ABD' mız, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD ile ortak Lisans Üstü programlar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15/08/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.