Spor Bilimleri Fakültesi

Hassas Görevler

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

 

 

HASSAS GÖREVLER

 

Hassas Görevler

Risk

Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller

 

Fakültemiz Akademik ve İdari personelin özlük işleri

 

Yüksek

Personelin özlük hakkı korunmalı, ihmal geriye dönülmeyecek sonuçları üretebilir. Hak kaybı oluşabilir.

Personelin özlük işlemlerinde gerekli yazışmaların zamanında yapılması sağlanır.

Fakültemiz Kurum içi ve Kurumlar arası günlü, ivedi ve gizli yazışmaları.

 

Yüksek

Günlü ve İvedi yazışmalar telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Kurum yöneticileri ve çalışanları mağduriyeti oluşur.

Günlü ve İvedi yazışmaların titizlikle değerlendirilip zamanında

gerekli işlemlerin yapılarak kurum yöneticileri ve personelin mağduriyetinin önlenmesi sağlanır.

 

Bilgi edinme başvurularının zamanında cevaplandırılması

 

Orta

Kanunla belirtilen hakların korunmamasına ve hak kaybına sebep olabilir.

Başvuru yapan tüzel ve gerçek kişilerin kanunla belirtilen hakların

korunmasının sağlanması amacıyla talep edilen bilgi ve belgenin eksiksiz, zamanında temin edilmesi

Fakültemiz kurum içi ve kurumlar arasında koordinasyonunun sağlanması.

Orta

Kurum içi birimler ve diğer kurum kuruluş ile iletişimsizlik, aksaklıklar eğitim ve çalışma kalitesi düşüklüğüne sebep olur.

Kurum içi birimler ve diğer kurum kuruluş ile koordine içinde bulunarak eğitim ve çalışma kalitesinin yükselmesi sağlanır.

Fakültemiz faaliyetlerinin duyurulması açısından internet erişiminin üst düzeyde kullanımının sağlanması.

 

Yüksek

 

İtibar ve hak kaybı oluşabilir.

Fakültemizin web sitesinin güncel tutulması, özellikle öğrenci işlemlerine ait faaliyetlerin zamanında duyurulması sağlanır.

 

Fakültemiz Akademik, İdari izin modülü ve Öğrenci otomasyon siteminin güncel ve aktif tutulması.

 

 

Orta

 

İhmalinde personel ve öğrenci için hak kaybı oluşabilir ve mağduriyetine neden olabilir.

İzin modülü ve öğrenci otomasyonunun Fakültemiz sistem sorumlu

personellerine açık bulunan kullanım yetkileri çerçevesinde müdahale ederek gerekli bilgi güncellemelerinin yapılması, personel ve öğrencilerin sistemleri en iyi şekilde kullanımının sağlanması sağlanır.

Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde Fakültemize gelen ve

giden öğrencilerin takibi

Orta

Öğrencilerin dönem ve yıl kaybı riski oluşabilir.

Ders intibaklarının düzgün şekilde yapılması ve öğrencilerin dönem

ve yıl kaybının önlenmesi sağlanır.

Fakültemiz Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu yazışmalarının takip edilmesi.

Yüksek

Fakültemizi ilgilendiren idari ve akademik karaların alınmasında gecikme, işlemlerin aksamasına neden olur.

Fakültemizi ilgilendiren idari ve akademik karaların zamanında ve eksiksiz olarak alınması sağlanır.

 

Kurum içi yetki ve sorumlulukların kullanılması.

 

Orta

Kurum personelinin yetki ve sorumluluğunu bilmemesi,

İletişimsizlik, aksaklıklar çalışma kalitesi düşüklüğüne sebep olur.

Her personel yetkisini ve sorumluluğunun bilerek görev yaparak ve iş akışı düzeni oluşturulması sağlanır.

 

Fakültemiz bütçesinin hazırlanması.

 

Yüksek

 

Kamu zararı oluşabilir.

Mali yıl içerinde kurum ve personel ihtiyaçları mağdur edilmeden

bütçe uygulama talimatı çerçevesinde gerekli olan bütçenin hazırlanması sağlanır.

Fakültemiz ait demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması.

Orta

Kamu zararı oluşabilir.

Kamu mallarının korunması ve kamu zararının önlenmesi sağlanır.

 

Fakültemiz Faaliyet Raporunun Hazırlanması.

 

Orta

Faaliyetlerin takip edilmemesi, hedeflerin belirlenmesi ve

Planlamalarda  gecikmelere neden olur, kurumsallaşmada zorluk yaşanır.

 

Faaliyetlerin takip edilebilir ve gözlenebilir olması sağlanır.

 

Öğrenci faaliyetlerinin takip edilmesi ve öğrenci memnuniyeti.

 

Yüksek

 

Verilen hizmette kalite düşüklüğü, memnuniyetsizlik yaşanır.

Öğrencilerin aktif ve en iyi şekilde öğrenim görebilmeleri sağlanır.

 

Süleyman KORKMAZ

 

 

 

    Prof. Dr. Selahattin AKPINAR

  Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan