Spor Bilimleri Fakültesi

Dekan MesajıSevgili Gençler…

 

 

2006 Yılında kurulan Üniversitemiz bünyesinde Okulumuz, 03.07.2011 tarihinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak açılmış, 25.01.2016 tarihinde Fakülte altyapısını tamamlayarak, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  ve Spor Yöneticiliği Bölümleri ile Spor Bilimleri Fakültesi olarak, Lisans eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. Ana Bilim Dallarımız Kadrosunda bulunan 1 profesör, 6 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 2 Öğretim görevlisi ile, dönemler halinde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına da katkı sunmaktayız. Ayrıca 7 kişilik İdari Personel sayımız mevcuttur.

Fakültemiz, asli görevi olan eğitim ve öğretim faaliyeti ile beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır.

Amacımız sporu seven, sporla bütünleşen, özgüveni yüksek, liderlik özelliğine ve problem çözme yeteneğine sahip, fiziksel aktivitenin, egzersiz ve sporun bilimsel temellerini bilen, spor bilimine katkı sağlayacak Spor adamları, Öğretmen ve Yöneticileri yetiştirmektir. Bu bilinçle yetiştirilen öğrencilerimiz, sporun her dalında Ülkemiz adına, pek çok başarıya imza atmışlardır.

Ön başvuruda bulunan nitelikli öğrenciler, tercih ettikleri spor branşındaki sınav ile fiziksel performansa dayalı yeterlilik testlerinden oluşan, özel yetenek seçme sınavına girmek zorundadırlar.

 Adaylar, kişisel değerlendirme hatalarını tümüyle ortadan kaldıracak, elektronik sistemlerle ölçülebilen ve hak edene hakkının verileceği, şeffaf bir sınavdan geçerek okulumuza girmeye hak kazanmaktadır.

Fakülte öğrencilerimizin 4(dört) yıllık Yükseköğrenimleri süresince alacakları eğitim desteği ile mezun olduklarında, hem alanlarında gerekli akademik donanım ve yeterliliğe sahip hem de kişilikli, çağdaş, üretken, bireyler olarak göreve hazır olacaklardır.

 Tüm Öğrencilerimize başarılı bir üniversite yaşamı dilerim.

                                                                                    


                                                                                          Prof.Dr. Selahattin AKPINAR

                                                                                                               Dekan