Spor Bilimlerinde Araştırma Dersi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bitirme Ödevi Hazırlığı 

Bitirme Ödevinin Amacı: Öğrencilere, eğitim öğretim süreci boyunca edindikleri alan bilgilerini ve temel bilgileri bilimsel araştırma ve yazma tekniğine uygun olarak hazırlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

BİTİRME ÖDEVİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

(Her yıl Akademik Takvime göre belirlenir ve Bölüm Başkanlığınca ilan edilir)

  • Bitirme ödevi öneri formunun teslim edilmesi: (Güz Dönemi Vize Haftası)
  • Bitirme ödevi ilk bölümünün teslimi: (Güz Dönemi Final Haftası)
  • Bitirme ödevi teslimi: (Bahar Dönemi Vize Haftası)
  • Bitirme ödevi Sunumu: (Bahar Dönemi Final Haftası)
  • Bitirme ödevinin son haliyle teslim edilmesi: (Bahar Dönemi Final Haftası)