Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim DalıBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programımız, tüm Türkiye’de izlenen beden eğitimi öğretmeni yetiştiren programlarla ortak içerikleri paylaşmaktadır.

 

Ülkemizde ve Dünya da; insanının yaşam kalitesini arttırmak; spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgi sağlamak ve yaymak; sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı insanların yetişmesine katkıda bulunmak; toplumun, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak; sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık eder. Ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin diğer bilim alanları ile ilişkisini ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü etkin ve zengin öğretim yöntemleri kullanarak, farklı yeteneklere sahip çocuklara öğretme yeterliliğine sahip beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan programıyla, bölüm öğrencilerinin oyun ve spor yöntemlerini kullanarak çocukların hareketsel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek program hazırlama ve uygulama yeterliliğine sahip olmasını sağlıyor.

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, eğitim bilimleri, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi, insan anatomisi ve kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, antrenman bilimi, psikomotor gelişim, öğretim ilke ve yöntemleri gibi konuları içeren multidisipliner bir alandır. Bölüm, öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.