İş Akış Süreçleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri

Burs Başvuru İşlemleri

Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri

Ders Görevlendirme İşlemleri (40 A)

Ders Görevlendirme İşlemleri (Fakülte İçi) 

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (İlk Kayıt)

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Yatay Geçiş/Yaz Okulu)

Disiplin İşlemleri

Geçici Mezuniyet Hazırlama İşlemleri

Hatalı Not Düzeltme İşlemleri

Harç İade İşlemleri

İlişik Kesme İşlemleri

Kayıt Dondurma İşlemleri

Kayıt İşlemleri

Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri

Mazeret Sınavı İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Öğrenci Belgeleri (Öğrenci Belgesi, Disiplin Cezası Durum Belgesi, Transkript, Ek-C2 Askerlik Belgesi)

Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri

Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri

Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri

Tek Çift Ders Sınavı İşlemleri

Yatay Dikey Geçiş İşlemleri

Yaz Okulu İşlemleri

Başka Üniversiteden Yaz Okulundan Ders Alma İşlemleri

Başka Üniversite Öğrencilerinin Fakültemizden Ders Alma İşlemleri

 

PERSONEL İŞLERİ

Göreve Başlama İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Doktor Öğretim Üyesi Alım İşlemleri

Doktor Öğretim Üyesi Görev Uzatma İşlemleri

Yıllık İzin İşlemleri (Akademik Personel)

Yıllık İzin İşlemleri (İdari Personel)

Sağlık İzni İşlemleri

39. Madde Görevlendirmeleri-1

39. Madde Görevlendirmeleri-2

39. Madde Görevlendirmeleri-3

39. Madde Görevlendirmeleri-4

İDARİ VE MALİ İŞLER

EBYS Üzerinden Dekanlığa Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

Dekanlığa Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

Dekanlıktan Giden Evrak Kayıt İşlemleri

Yazışmalar

EBYS Üzerinden Dekanlığa Gelen Evrak İşlemleri

Bölüm Başkanlığına Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

Demirbaş Eşya Zimmet Düşme İşlemleri

Demirbaş Eşya Zimmetleme İşlemleri

Ek Ders Ödeme İşlemleri

Yolluk Ödeme İşlemleri

Giyim Yardımı Ödeme İşlemleri

Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri