Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Anabilim Dalı, spor bilimleri tabanında lisans mezuniyetini almış, spor kuruluşlarında veya sporla ilişkili kuruluşlarda çalışan, tüm adaylara, teorik ve uygulamalı alanlarda, araştırma ve geliştirme, kariyerlerinde bilgilenme ve ilerleme olanağı sunan sosyal bir disiplindir. Müfredatında bulunan dersleri ile nitelikli, entelektüel, konusunda bilgili ve güvenilir bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Spor Yönetimi Anabilim Dalı’nda eğitim alan adaylar, aynı zamanda BAP-TUBİTAK gibi bilimsel araştırmaları destekleyen birimlerde Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini proje kapsamında değerlendirebilir, araştırmalarındaki giderler için ekonomik destek alabilir, bu sayede aldıkları teorik alt yapıyı, uygulama olarak da hayata geçirebilirler. Tüm bu olanaklar ile Spor Yönetimi Anabilim Dalı problem çözme becerisi yüksek, analitik düşünme becerisine sahip, toplum için üreten ve spor gelişimine katkı sağlayan bireyler yetiştirerek, adayların mezun olmalarını sağlar.