Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulumuzun Üyeleri 
Prof. Dr. Selahattin AKPINAR Başkan Dekan 
Prof. Dr. Mustafa KOÇ Profesör Üye Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Hakkı ÇOKNAZ Profesör Üye Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Hamdi PEPE Profesör Üye Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Reşat SADIK Doçent Üye Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeynep İNCİ KARADENİZLİ Doçent Üye Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Önder ŞEMŞEK Dr. Öğr. Üyesi Üye Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi