Antrenörlük Eğitimi Genel Bilgiler

Antrenörlük Eğitimi Bölümü; Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik eğitim-öğretim plan ve programı uygulamaktadır.

Spor Bilimlerinde meydana gelen gelişmeler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük eğitimi alanında ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Okulumuz sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesiyoloji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik ve bireysel sporlar takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin antrenörlerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde,amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında,milli olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

 Öğrenim süresi 4 yıl olup, öğrenim dili Türkçe'dir.