Spor Bilimleri Fakültesi
8.05.2023

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Tübitak Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2023 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açılmış olup çağrı duyurusu aşağıda sunulmaktadır. Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin hazırladıkları araştırma projeleri (bitirme tezi, proje vb.) başvuruları 26 Mayıs 2023 saat 17.30'a kadar TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan çağrı duyusunun incelenmesi önem taşımaktadır.

Başvuru sırasında Proje Araştırma Önerisi Belgesi, Bölüm Onay Yazısı ve Transkript belgelerinin yüklenmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu belgelerden herhangi birinin eksik veya imzasız/onaysız olmaması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Proje Araştırma Önerisi dosyası hazırlanırken program web sayfasındaki güncel proje önerisi şablonunun kullanılması gerekmektedir. Taahhütname ve gerekli olması halinde Etik Kurul İzin belgesi değerlendirme süreci sonrası yürütücü öğrencilerden ayrıca talep edilecektir.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 yılı 2. dönem başvuru sonuçlarına göre Üniversitemiz akademik birimleri tarafından 105 proje başvurusu yapılmış ve 59 proje destek almaya hak kazanmıştır. 59 projenin 6'sı önlisans ve 53 proje ise lisans düzeyinde akademik birimler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki proje döneminde 18 proje desteklenmeye hak kazanmış iken bu proje döneminde 3 kat artış ile 59 projeye yükselmiştir.

Üniversitemizde 2023 yılı 1. dönem çağrısında proje başvuru sayısının 200'lere ulaşması hedeflenmektedir. Tübitak projeleri özellikle öğrencilerimizin mesleki kariyerlerine destek olması, proje yazmayı öğrenmeleri ve girişimcilik ruhu kazanmaları açısından son derece çok verilmektedir.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.