Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Genel Bilgiler

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü eğitim-öğretim programının amacı; öğretmen adayını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili dersleri uygulayabilecek, genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte öğretmen yetiştirmektir.
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmenin yanında; hayatın her döneminden, farklı özelliklere sahip bireylere çeşitli hareket becerilerini, spor dallarını, spora özgü öğretim yöntemleriyle öğreterek, onların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine katkı sağlayacak yetkinlikte insanı ve insan sevgisini temel almış spor eğitimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenciler, Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş medeniyetler seviyesini yakalama amaçları ile çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan programla eğitim-öğrenim görmeleri hedeflenmektedir.
 
Dört yıllık programda öğrenciler, genel eğitime yönelik, spora özgü öğretim yöntemlerini, eğitim-öğretim sürecinde malzeme ve materyal geliştirip kullanabilmeyi, eğitim plan ve programlarını geliştirmeyi ve ders içeriklerini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Bununla birlikte, farklı yaş gruplarına ve farklı özelliklere sahip bireylerin özelliklerine göre spor eğitimi verebilecek yeterlikte bilgi ve beceri düzeyine sahip olurlar.
 
Öğrenim süresi 4 yıl olup, öğrenim dili Türkçe'dir.