Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

 

Resim Bölümümüz, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu sebeple öğrencilerin kuramsal ve uygulama sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretmeleri için düşünsel ve fiziksel bir ortam hazırlar.

Programımızın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bu sebeple, bölümümüzün eğitim programı, profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımı vermek amacıyla çağdaş ölçütler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Burada amaç, öğrencilere sanat kültürü ve sanat donanımı kazandırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda şekillenen resim bölümümüz; genç, çağdaş ve yeniliklere açık akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir. Bu kadro sanatçı- eğitimci kimlikleriyle kurdukları ulusal ve uluslararası bağlantıları, deneyimleri ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden almış oldukları sanat eğitimleriyle bölümün daima dinamik ve ilerici yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Resim Bölümümüz 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Bölüm Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.