Temel Sanat Bilimleri

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü, fakültemizin tüm bölümlerinin  faydalanabileceği temel sanat/tasarım dersleri ile kuramsal dersleri tasarlamak ve koordine etmek amacıyla öğrenci almayan bir bölüm olarak 2015 yılında kurulmuştur. Temel sanat öğelerinin kavranması ve bilgilerin hem uygulamalı hem de kuramsal alanda deneyimlenmesi için zorunlu ve seçmeli kategorilerde hazırlanan dersler, öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına, geçmişin ve bugünün sanatına dair genel bir bakış açısı geliştirmesine katkıda bulunacaktır.

Çağımızın genel eğilimi doğrultusunda, sanatsal ve bilimsel disiplinler kendi sınırlarını aşarak birbirine yaklaşmakta ve etkileşime geçmektedir. Disiplinlerarasılık, sanat ve tasarım alanlarında önce kendi içinde bir zenginleşme yaratarak sınırların erimesini sağlamış, sonrasında sosyoloji, felsefe, çevrebilim, siyaset gibi farklı disiplinlerle ortak çalışma alanları üretmiştir. Çağdaş bir sanat eğitimi için bu bilinçle şekillenen sanat kavramları, sanat tarihi, estetik, sanat felsefesi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi, sanat yapıtları analizi, mitoloji ve ikonografi gibi kuramsal derslerle yapılandırılan Temel Sanat Bilimleri Bölümü, fakültemiz için bir ortak payda sağlamaktadır. Derslerin içerikleri ve kredileri belirlenirken diğer bölümlerin ihtiyaçları gözetilmekte ve programlar ortak bir çalışma sonucunda oluşturulmaktadır.

-TEMEL SANAT BİLİMLERİ BÖLÜMÜNÜN ETKİNLİKLERİ-