Sahne Sanatları

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Ana Bilim Dalı  2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, merkezi sistem sınavı ile ilk öğrencilerini almıştır.

Misyon:

Tiyatro sanat ve bilimini geliştirmek amacıyla Tiyatro bilimine kaynaklık edecek akademik bilgiyi üreterek, Tiyatro sanatına yön verecek donanımlı sanatçıları yetiştirecek bir eğitim vermek.

Vizyon:

Tiyatro sanatı ve bilimi alanında, ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte sanatsal / akademik düzeyde tam donanımlı bireyler yetiştirerek örnek kalitede öncü bir kurum olarak tanınmak.

Eğitim:

Sahne Sanatları Bölümü  Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ve Oyunculuk Anasanat Dalı adı altında  nitelikli sanat ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ortak ve seçmeli dersler aracılığıyla birbirinden beslenen bu  üç farklı öğretim programının her birinin öğretim süresi dört yıldır. Yetenek sınavları aracılığıyla bölüme kabul edilen öğrenciler, okudukları programa özgü ana dersleri takip etmek dışında, Tiyatro Tarihi, Tiyatro Kuramları, Oyun incelemesi, Türk Tiyatrosu, Toplumbilim, Sahne Uygulaması, Eleştiri Kuramları gibi ortak dersler aracılığıyla tiyatroyu bütüncül olarak kavrayacaklardır.

Bölümden mezun olacak öğrenciler, Devlet ve Şehir Tiyatrolarında, Özel Tiyatrolarda, Televizyon ve Radyo kanallarında; oyuncu, dramaturg, eleştirmen, metin yazarı ve program koordinatörü olarak çalışma olanağı bulabilirler.

Oyunculuk Anasanat Dalı:

Oyunculuk Anasanat Dalının öğrenim programı,  diğer dallarla birlikte alınan teorik dersler dışında, Doğaçlama, Rol, Mimik, Hareket, Dans, Eskrim; Konuşma Sanatı ve Tekniği, Şan, Oyunculuk Yöntemleri, Kamera Oyunculuğu gibi geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Programın amacı; en temel enstrümanı olan bedenini yetkince kullanabilen, eleştirel düşünebilen, entelektüel kapasitesi yüksek yaratıcı oyuncular yetiştirmektir.

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı:

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı tiyatro, sinema, radyo TV reklam yazarlığı gibi Dramatik Yazarlık alanlarında ürün verecek metin yazarları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların yanı sıra, Dramaturgi Tiyatro Eleştirmenliği ve Tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli formasyonu kazanacakları bir eğitim öğretim programı uygulanacaktır.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı:

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji programı, yazılı anlatım biçimlerinin tümünün incelendiği, dramatik estetiğin temel ilke ve öğelerinin öğretildiği, tiyatronun bilimsel yönüne vurgu yapan, bütünüyle kuram ve eleştiri eğitimine odaklanan, ülkemiz tiyatrosunun uluslararası alanda tanınması ve tiyatro teorisi ve eleştirisi alanının mevcut niteliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacak; tiyatro teorisyenleri, eleştirmenleri ve dramaturgları yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Bölüm Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.