Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümümüze henüz öğrenci alınmamaktadır.

Endüstri ürünleri tasarımı bölümünün temel hedefi; kullanıcı deneyimini temel alarak bir ürünü, sistemi veya hizmeti geliştirebilecek; var olan ve olabilecekleri değerlendirme ve kullanıcı odaklı problem çözme yetilerine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde; ürün geliştirme sürecinde, kullanıcının ürünle ilişkili işlevsel, duygusal, estetik deneyimi detaylı bir şekilde çözümleyebilme ve bu çözümlemenin ardından ürünün üretim aşamalarını da dikkate alarak belirlenen ihtiyaçlara yönelik tasarım çözümleri geliştirebilme becerilerini geliştirmek amacıyla teorik ve uygulamalı dersler gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler bu süreç sonunda tasarım düşüncesi ve üç boyutlu düşünme becerisi kazanmaktadır.

Mezun öğrenciler otomotiv, bilişim, tüketici elektroniği, plastik, mobilya, kamu,  gibi pek çok farklı sektörde, büyük veya küçük firmalarda ürün, hizmet ya da sistem tasarımı konusunda çalışma olanaklarına sahiptir.