Yönetim

 

DEKAN
Prof. Dr. E. Kazim Özkan ERTÜRK 

 

DEKAN YARDIMCISI   DEKAN YARDIMCISI  
   Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜRLER