İdari Personel

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreteri Turgay ATAYURT
turgayatayurt@duzce.edu.tr
Dahili: 2604
Şef
Elif GÜNGÖR
Dahili: 2521
Özel Kalem
Gözde ÇETİNKAYA
Dahili: 2601
Öğrenci İşleri
Güngör AYSU
gungoraysu@duzce.edu.tr
Dahili: 2625
Öğrenci İşleri
İbrahim KALIN
ibrahimkalin@duzce.edu.tr
Dahili: 2623
Müdür Yrd.
Diğer Bedri YALÇIN
bedriyalçin@duzce.edu.tr
Dahili: 2591