Anatomi Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Prof. Dr. İsmail MALKOÇ  
  • Prof.Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU (Başkan)
  • Doç.Dr. Deniz ŞENOL
  • Uzm.Dr. Zehra ASLIHAN ÇETİN

Araştırma Görevlileri

  • Araş.Gör. Sıddıka KARAKETİR