Genel Bilgi

Kuruluş

Tıp Fakültesi  1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş  ve 1996 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.    Tıp Fakültemiz 2006  yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Tıp Fakültemizin Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler Bölümlerine bağlı 40 Anabilim Dalında, 43 profesör, 24 doçent, 54  Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 223  araştırma görevlisi (tıpta uzmanlık eğitimi öğrencisi), toplam 346 akademik kadro ve 875 öğrencisiyle ile eğitim – öğretim ve sağlık hizmeti verilmektedir.

Tıp Fakültemiz ilk mezunlarını 2001–2002 eğitim öğretim yılında vermiştir.

Tıp Fakültesi bünyesinde yılda 3 sayı olarak “Düzce Tıp Fakültesi Dergisi” ile “Konuralp Tıp Dergisi” adında 2 ayrı bilimsel dergi çıkarılmaktadır. Tıp Fakültesi Dergisi 1999 yılından günümüze 23. cilt  olarak yayınlanmış ve elektronik ortamda yayınlarını okuyucuları ile paylaşmaya başlamıştır. Her iki dergide  İndex Copernicus Doaj, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Pleksus Türk Medline ve Ebsco indexleri tarafından taranmakta olup, Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.

Nitelikli bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve olağanüstü sıcak, etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Tıp, doğruluğu ve başarıları her kesimden insanı ilgilendiren uygulamalı bir bilimdir. Tıp Fakülteleri, eğitim ve araştırmaların yanı sıra, sağlık hizmeti de vermektedir. Yalnız tedavi edici hekimlik değil koruyucu hekimlik uygulamaları da verilen hizmetin bir parçasıdır. Hizmetin niteliği yönünden bölgenin sağlık alanına yönelik beklentileri de cevaplamaya çalışılmaktadır. Hastane, morfoloji binası ve merkezi dersliklerde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar, projeksiyonlu- mikrofonlu amfilerde modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

Eğitim

Fakültemizde Entegre Eğitim Sistemi içinde Ulusal Çekirdek Eğitim Proğramı uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminin başlıca özelliği Dönem I, II, III derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara göre verilmesidir. Eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Entegre sistemle tıp öğrencisine basit ve küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, giderek daha karmaşık insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili bağlantılıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyopatolojisi ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlara ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar ve klinik eğitimine ek olarak Dönem IV’ de radyoloji konusunda da eğitim görmektedirler. Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik (Aile Hekimliği) dönemidir. Bu dönemde öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

 

Laboratuvarlar

       Anatomi Laboratuvarı

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümüne Bağlı Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Anatomi Labaratuvarında ve dersliğinde İnsan Anatomisi üzerinde dersler verilmektedir. Anatomi Labaratuvarında 336 adet maket ve 3 adet  kadavra bulunmaktadır.

 

       Multidisiplin Laboratuvarı

Multidisiplin Labaratuvarında Histoloji ve Embriyoloji A.D Patoloji A.D. Mikrobiyoloji A.D. Fizyoloji A.D. Biyokimya A.D. Pratik uygulama dersleri yapılmakta olup 144 adet Mikroskop ve aparatları mevcuttur.

 

       Farmakoloji Laboratuvarı

Farmakoloji Laboratuvarında Farmakoloji A.D. Pratik uygulama dersleri yapılmakta ayrıca

1- Uyuşturucu tarama testi,

2- İzole organ çalışmaları

3- İlaç analizi

4- Toksin analizi

5- Bitkilerden ve mantarlardan biyoaktif kimyasalların ayrıştırılması ve etkilerinin incelenmesi konusunda araştırmalar yürütülmektedir.

   

       Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı

Histoloji ve Emriyoloji Laboratuvarında Pratik uygulama dersleri yapılmakta olup aynı zamanda da Spermiyogram Analizleri Işık Mikroskobi Teknikleri ve Histolojik İnceleme, İmmunohistokimyasal Boyama  yapılmaktadır.

 

       Tıbbi Genetik –Sitogenetik Laboratuvarı

Tıbbi Genetik-Sitogenetik Laboratuvarında Pratik uygulama dersleri ile Kromozom analizleri, hastalıkların mutasyon taramaları, moleküler genetik tahlilleri

yapılmaktadır.

 

        Mesleki Beceri Laboratuvarı

İyi bir hekim yetiştirmek amacıyla 1. sınıftan itibaren tıp öğrencilerinin hekimlik ile ilgili temel becerileri, davranış ve tutumları kazanması için projeler üretmek amacıyla Tıp Fakültemizde Mesleki Beceri Laboratuvarı kurulmuş olup hekimlik ile ilgili uygulamalı becerilerin maketler üzerinde öğrenilmesi amaçlanmaktadır

Mesleki Beceri Laboratuvarında Öğrencilerin Hastabaşı uygulamasına geçmeden önce Dahili ve Cerrahi Bölümlere bağlı Anabilim Dallarında staj yapan öğrencilerimiz Mesleki Beceri Laboratuvarında pratik uygulamaları yapmaktadırlar. Laboratuvarımızda 336 adet maket bulunmaktadır.

                                                     

        Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarında Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tarafından öğrencilere biyoistatistik dersi uygulamalarını yaptırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde fakültemiz araştırma görevlilerine biyoistatistik kursu/semineri verilmektedir ve ayrıca talep durumunda, kurs/seminer/konferans gibi uygulamalı etkinliklerde de kullanılmaktadır. Laboratuvarda 58 adet PC 1 adet Barkovizyon bulunmaktadır.

          Konferans Salonu Derslikler

Fakültemizde 500 kişilik 1 adet konferans salonu, 200 kişilik 3 adet anfi sınıf  olmak üzere 20 adet dersliği ve 16 adet labaratuvarı ve 3 adet etüt salonu bulunmaktadır.

 

Misyon

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa standartlarına uygun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Üstün nitelikte hekim yetiştirmeyi, kaliteli tedavi hizmeti sunmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerini desteklemeyi, tıp araştırmaları alanında yüksek kaliteli araştırmalar üretmeyi, ilgili kuruluşlar ve enstitülerle aktif işbirliği yapmayı Düzce ilinde ve Türkiye’de hekimlik eğitimi ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunmayı ve ürettiklerini toplumla paylaşmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitiminin yanı sıra sağlık hizmetlerinde ve bilimsel araştırmalarda önde gelen tıp fakültelerinden biri olmak.