Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Doç.Dr. Merve ALPAY (Başkan)
  • Dr.Öğr.Ü. Fatih DAVRAN

Araştırma Görevlileri