Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Doç.Dr. Belkız UYAR (Başkan)

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri 

  • Arş.Gör.Dr.Elif ERİŞ
  • Arş.Gör.Dr. Fatima ERİK
  • Arş.Gör.Dr.Sümeyye GÜNEŞ
  • Arş.Gör.Dr. Havva SEZER
  • Arş.Gör.Dr. Mehmet Beşir DOĞAN
  • Arş.Gör.Dr.Safinaz Büşra AYTEKİN
  • Arş.Gör.Dr. Özge AY
  • Arş.Gör.Dr. Rumeysa Nimet BAYRAKTAR