Tıp Fakültesi

Eşdeğerlilik Kurulu

Eşdeğerlilik Birimi

Prof.Dr. İdris ŞAHİN

Prof.Dr. Bora BÜKEN 

Doç.Dr. Şengül CANGÜR