Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

  • Prof.Dr. Mehmet GAMSIZKAN (Başkan)
  • Doç.Dr. Asuman KİLİTÇİ
  • Dr.Öğr.Üyesi Sinem KANTARCIOĞLU COŞKUN
  • Dr.Öğr.Üyesi Hale DEMİR

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri

  • Arş.Gör.Dr. Muhammed Ali KARAÇAY
  • Uzm.Öğr.Dr. Özkan TEKİN
  • Uzm.Öğr.Dr. Narges RAHNAMAEI ZONOUZ
  • Uzm.Öğr.Dr. Çağla Nur ÇELİK