Tıp Fakültesi

Lisans Eğitimi Koordinatörler Kurulu

Başkoordinatör                             : Prof.Dr.İdris ŞAHİN

Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü: Doç.Dr.Görkem DÜLGER

Dış İlişkiler Koordinatörü:Doç.Dr.Merve ALPAY

Dönem 1 Koordinatörü:Dr.Öğr.Üyesi Kayıhan KARAÇOR

Dönem 2 Koordinatörü:Prof.Dr.Serdar ÇOLAKOĞLU

Dönem 3 Koordinatörü:Dr.Öğr.Üyesi Nuri Cenk COŞKUN

Dönem 4 Koordinatörü:Doç.Dr.Gülbin SEZEN

Dönem 5 Koordinatörü:Dr.Öğr.Üyesi Abdullah BELEDA

Dönem 6 Koordinatörü:Prof.Dr.Atilla Senih MAYDA

Öğrenci Temsilcisi  Bahar BOSTANCI