İş Akış Şemaları

 

Personel İşleri                 

                                               Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kanaat Raporu iş akışı

                                               Tıpta Uzmanlık Eğitimi Rotasyon iş akışı

                                                Tıpta Uzmanlık Eğitimi Süre Uzatımı iş akışı

                                                Tez Teslimi, Uzmanlık Sınavı İş Akışı

                                                Fakülte Kurulu oluşumu iş akışı

                                                Fakülte Yönetim Kurulu oluşumu iş akışı

                                               Görevlendirme İşlemleri İş akışı

                                                Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akışı

                                                İdari Personel Atama İşlemleri İş Akışı

                                               Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akışı

                                                İzin İşlemleri İş Akışı

Mutemetlik

                                               Personel Maaşları İş Akışı

                                                Açıktan ve Yeniden Atanma Maaş iş akışı

                                                Ek Ders Ücreti İş Akışı

                                                Bütçe Yapılış İş Akışı

                                                Emeklilik İş Akışı

                                                Fiili Hizmet Tazminatı İş Akışı

                                                Geçici Görev Yolluğu (Yurtdışı) İş Akışı

                                               Geçici Görev Yolluğu (Yurtiçi) İş Akışı

                                               İstifa-Askerlik-Ücretsiz İzin Yersiz Ödeme geri alma İş Akışı

                                                Juri Ücret Ödemesi

                                               Kısıtlı Maaş Ödemesi iş Akışı

                                               Naklen Ayrılan Personel İş Akışı

                                                Naklen Başlayan Personel İş Akışı

                                                Ölüm Yardımı Ödeme İş Akışı

                                               Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı

                                               Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İş Akışı

Taşınır İşlem Yetkilisi

                                              Devir Yolu İle Malzeme Girişi İş Akışı

                                               Devir Yolu İle Malzeme Çıkışı İş Akışı

                                               Hibe Yolu İle Malzeme Girişi İş Akışı

                                               Hurda Yolu İle Malzeme Çıkışı İş Akışı

                                               Zimmete Verme İş Akışı

                                               Zimmetten Düşme İş Akışı

                                               Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

                                               Tüketim İş Akışı

 

Satınalma İşleri                   

                                              Doğrudan Temin İş Akışı

                                              Giyim Yardımı İş Akışı

                                              Satınalma Ön Ödeme (Avans) İşlemleri İş Akışı

                                              Satınalma Taşınır Alımları

 

Öğrenci İşleri

                                               Öğrenci Danışman Atama İşlemleri İş Akışı

                                               Sınav Programı İş Akışı

                                               Bütünleme Sınavı İs Akışı

                                               Ders Muafiyeti İş Akışı

                                               Kayıt Dondurma İş Akışı

                                               Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akısı

                                               Öğrenci Bursları İş Akışı

                                               Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

                                               Öğrenci Temsilciliği Seçimi iş Akışı

                                               Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

                                              Mezuniyet İs Akışı

 Yazı İşleri

                                                  Yazı İşleri İş Akışı

Hukuk-Disiplin İşleri

                                               SABİM-CİMER İşlemleri İş Akışı

                                               Soruşturma İş Akışı

Etik Kurullar Sekreterliği

                                               Etik Kurul İş Akışı

Bölüm Sekreterliği

                                              

Farmakoloji Labaratuvar Teknisyenliği

                                               Yasadışı Madde Kullanımı Labaratuvar İşleyiş İş Akışı

Deneysel  Hayvan Labaratuvar Teknisyenliği

                                               Deney Hayvanları İş Akışı

Teknik İşler

                                               Teknik Servis İş Akışı